Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem odbywają się w formie indywidualnej oraz grupowej. Celem terapii indywidualnej jest stymulowanie i usprawnianie zaburzonych oraz uszkodzonych funkcji, m.in. takich jak: pamięć, spostrzeganie, koncentracja uwagi, zdolność logicznego myślenia. Terapia grupowa skupia się na poprawie sposobu funkcjonowania uczestników w relacjach z innymi ludźmi.

W trakcie tego rodzaju zajęć uczestnicy doskonalą umiejętność skutecznej komunikacji, uczą się okazywania swoich emocji i rozumienia emocji wyrażanych przez inne osoby oraz rozwijają umiejętność efektywnej współpracy i współdziałania. Ponadto w ramach terapii grupowej prowadzone są treningi relaksacyjne kształtujące umiejętność odreagowywania napięć psychicznych i fizycznych.