Trening dbania o własne zdrowie

W zakres treningu wchodzi:

  1. Wyrabianie wśród uczestników nawyku systematycznego dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.
  2. Dbanie o utrzymanie czystości w miejscu pracy.
  3. Motywowanie do dbania o czystość we własnym domu.
  4. Prowadzenie pogadanek związanych z zachowaniami prozdrowotnymi, profilaktyką zdrowotną, sposobem zdrowego odżywiania się.
  5. Nauka rozwiązywania sytuacji trudnych i technik radzenia sobie ze stresem.