Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych

W zakres treningu wchodzi:

 1. Skuteczna komunikacja.
  1. kształtowanie umiejętności komunikowania się (werbalnego i pozawerbalnego):
  2. wzbogacanie słownika pojęciowego uczestników:
  3. nabywanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów i podtrzymywania rozmowy:
  4. zachęcanie do samodzielnych wypowiedzi:
  5. nauka pisania:
 2. Jestem w grupie.
  1. uświadamianie odpowiedzialności za swoje wypowiedzi, zachowania i czyny:
  2. kształtowanie umiejętności współpracy, zasad partnerstwa, rozwiązywania problemów w małych i większych grupach,
  3. rozwijanie cech moralnych takich jak życzliwość, sprawiedliwość, szacunek, koleżeńskość, tolerancja:
  4. poszerzanie wiedzy z zakresu obchodzenia różnych świąt i uroczystości – kultywowanie tradycji:
  5. nauka umiejętności organizowania imprez i spotkań towarzyskich:
  6. utrzymywanie kontaktów z innymi ośrodkami wsparcia.