Trening umiejętności samoobsługowych, zaradności życiowej i funkcjonowania

W zakres treningu wchodzi:

  1. Rozwijanie samodzielności - doskonalenie lub uczenie się samodzielnego jedzenia, mycia się, ubierania, załatwiania potrzeb fizjologicznych.
  2. Nauka obsługi urządzeń gospodarstwa domowego.
  3. Nauka prania ręcznego oraz prania przy pomocy pralki automatycznej.
  4. Nauka rozwieszania wypranej bielizny.
  5. Nauka prasowania i składania uprasowanych rzeczy.
  6. Nauka sprzątania, posługiwania się szczotką i szufelką, odkurzaczem.
  7. Rozróżnianie i odpowiednie dobieranie detergentów.
  8. Nauka samodzielnego przygotowywania posiłków i nakrywania do stołu.
  9. Kształtowanie orientacji przestrzennej oraz umiejętności poruszania się w najbliższym otoczeniu.