Trening organizacji i spędzania wolnego czasu

W zakres treningu wchodzi:

  1. Zapoznanie się z formami spędzania wolnego czasu - teatr, kino, filharmonia, odwiedzanie muzeów, wystaw.
  2. Uczestniczenie w występach i pokazach artystycznych.
  3. Organizowanie wyjść, wycieczek i wyjazdów.
  4. Spotkania w ramach różnych kół zainteresowań
  5. Aktywizowanie uczestników poprzez spacer, częste obcowanie z przyrodą.
  6. Zapoznanie się z różnymi świetlicowymi grami i zabawami towarzyskimi (warcaby, szachy, scrabble, chińczyk, rozwiązywanie i tworzenie krzyżówek).
  7. Zachęcanie do słuchania wybranych audycji radiowych i oglądania programów telewizyjnych.
  8. Poszerzenie wiedzy związanej z obchodzeniem różnych świąt i uroczystości, kultywowanie tradycji.
  9. Organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych pracowników ŚDS z uczestnikami i ich rodzicami lub opiekunami.
  10. Nauka umiejętności organizowania imprez i spotkań towarzyskich.