Zajęcia z instruktorem ds. KO

W ramach zajęć z instruktorem ds. kulturalno oświatowych w ŚDS PSOUU Koło w Świdniku prowadzone są:

zajęcia taneczne:

  • indywidualne przygotowujące tancerzy grupy „Pasjonaci” do występów scenicznych, przeglądów tanecznych, festiwali tańca poprzez dobór przystosowanych do ich możliwości fizycznych choreografii tanecznych
  • grupowe: prowadzone dla wszystkich uczestników ŚDS w formie terapii tańcem (choreoterapii ) oraz animacji taneczno – wokalnych,

zajęcia wokalno – instrumentalne indywidualne z wybranymi uczestnikami oraz grupowe praca z instrumentami, z głosem, rytmika, umuzykalnienie,

zajęcia aktorskie (drama) nauka ruchu scenicznego oraz obycia się ze sceną, panowania nad stresem przed występem, tworzenie choreografii do teatru tańcem, obrazowanie ruchem ciała muzyki

zajęcia z tańca terapeutycznego dla osób mniej sprawnych fizycznie oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich do muzyki relaksacyjnej,

zajęcia z muzykoterapii – ilustrowanie rysunkiem plastycznym muzyki, uczuć, emocji,