Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • PSONI Świdnik

    Witamy na stronie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • PSONI Świdnik

    Witamy na stronie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku