Diagnoza i terapia psychologiczna

Diagnoza i terapia psychologiczna to dynamiczne badania poziomu funkcjonowania intelektualnego, analiza psychologiczna poszczególnych osób, oraz wspomaganie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku. Psycholog ma do dyspozycji testy psychologiczne za pomocą których przeprowadza badanie psychologiczne. Efektem badań są wystawiane opinie psychologiczne. Opinie te są podstawą do pracy z podopiecznymi WTZ.