Władze Koła

Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Koła

Zarząd PSONI Koło w Świdniku działa w składzie:

 1. Iwona Ratajczak - przewodnicząca
 2. Ewa Bereza -wiceprzewodnicząca
 3. Magdalena Kusiak- sekretarz
 4. Danuta Łachmańska - skarbnik
 5. Renata Parcheta - członek
 6. Mirosław Jóźwiakowski - członek
 7. Andrzej Kaciuczyk – członek

Organem kontroli Koła jest Komisja Rewizyjna.

Skład Komisji Rewizyjnej naszego Koła:

 1. Renata Kasprzak – przewodnicząca
 2. Grażyna Malczak – sekretarz
 3. Anna Pitucha – członek

Elektor Koła - Mirosław Jóźwiakowski