"RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ- specjalistyczne wsparcia szansą na rozwój i niezależność"- kolejny okres finansowania

Od 1 kwietnia 2019 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w Dziennym Centrum Aktywności PSONI Koło w Świdniku jest realizowane zadanie pt.: "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ- specjalistyczne wsparcia szansą na rozwój i niezależność".

W okresie od kwietnia bieżącego roku do marca 2021 roku projekt będzie nadal realizowany w naszym Ośrodku. W sposób ciągły będą prowadzone: konsultacje lekarskie, terapia rehabilitacyjna, logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna, masaż, integracja sensoryczna, dogoterapia oraz porady społeczno- prawne.

Wsparciem jest objętych grupa 32 beneficjentów- dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne, zamieszkujących teren województwa lubelskiego, głównie Powiat Świdnicki. Wzorem lat ubiegłych, w oparciu o zdobyte doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i nowoczesną bazę techniczną i lokalową będziemy kontynuowali prowadzenie kompleksowej terapii osób z niepełnosprawnością opierając się na sprawdzonym schemacie: trafna diagnoza- indywidualny program działań- skuteczna terapia- ocena i ewaluacja.

pfron