Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

„CYFROWE LUBELSKIE DLA PEŁNOSPRAWNYCH W SIECI”

W lipcu i wrześniu br. 30 uczestników WTZ i ŚDS PSONI Koło w Świdniku wzięło  udział w szkoleniu informatycznym, które odbyło się w ramach projektu „Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”

Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, którego celem jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), przez 1000 osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami województwa lubelskiego, poprzez realizację cyklu szkoleń z tego zakresu. Projekt realizuje Fundacja Fuga Mundi. Szkolenie odbyło się w trzech 10 osobowych grupach podzielonych ze względu na wiek.

Osoby w wieku 18-34 lata, odbyły szkolenie z modułu M1, zaś osoby wieku 35-43 lata odbyły szkolenie z modułu M2. Obie grupy w trakcie zajęć zgłębiały wiedzę i umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania Internetu. Tematyka zajęć obejmowała objaśnienie zagadnień związanych z obsługą Internetu, naukę korzystania z poczty elektronicznej oraz formularzy, poznanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci itp. Beneficjenci projektu poznali narzędzie służące do komunikacji (e-mail, komunikatory internetowe, portale społeczne), a także uczyli się jak ich używać, aby dotrzeć do informacji na różnorodne tematy. Poznali również sposoby na znalezienie rozrywki i rozwój pasji, zainteresowań, a nawet robienia zakupów (wyszukiwarki internetowe, fora, blogi, strony, portale, platformy z grami i multimediami, e-sklepy itp.). Przede wszystkim jednak dowiedzieli się, że Internet to narzędzie nie tylko rozrywki, ale także technologia, która umożliwia załatwiania wielu spraw urzędowych (platforma e-PUAP, Pacjent.gov.pl, zus.pl).

O przydatności tych umiejętności nie trzeba nikogo przekonywać. Przykład ostatnich miesięcy świetnie ilustruje jak wiele może się zmienić w krótkim czasie. Zwłaszcza aktualna sytuacja udowadnia jak bardzo przydatne jest posiadanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania Internetu i sprawności w posługiwaniu się nim. Sytuacja wywołana pandemią Covid-19, bardzo zmieniła obraz naszej rzeczywistości. Przedtem wiele spraw można było załatwić podczas bezpośredniej wizyty np.: w urzędzie lub u lekarza. Jednak wprowadzone obostrzenia ograniczyły tę możliwość. W wielu przypadkach kontakty bezpośrednie stały się niemożliwe. Ograniczona została również możliwość przemieszczania się. Sporo wynikających z tego uciążliwości i ograniczeń pozwoliły przezwyciężyć narzędzia Internetowe. Wielu obywateli przekonało się, jakie ułatwienie niesie ze sobą obeznanie z narzędziami takimi jak: aplikacje (np. e-recepta, e-sklep) czy rządowe platformy teleinformatyczne np. e-PUP. Dzięki nim załatwienie wielu prozaicznych dotychczas spraw, jak choćby odebranie recepty, uzyskanie zaświadczenia lub złożenie wniosku stało łatwiejsze i szybsze. Technologie te są powszechne i przydatne. Dlatego tak ważne jest, aby także osobom z niepełnosprawnością udostępniać możliwość zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.