Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

Rozwijanie kreatywności u dzieci z niepełnosprawnością w Dziennym Centrum Aktywności PSONI Koło w Świdniku

W Dziennym Centrum Aktywności oprócz codziennych zajęć specjalistycznych, odbywają się także zajęcia współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Świdnik. Są to zajęcia pozaszkolne mające na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Kluczową rolę w tej formie oddziaływania terapeutycznego odgrywają zajęcia wyzwalające u podopiecznych postawę twórczą. Istotne jest, żeby zaplanować pracę tak, aby uczestnik miał szansę wykonać projekt, stworzyć swoje dzieło samodzielnie bądź z pomocą, lub po prostu uczestniczyć w tworzeniu sztuki. Wszystko jest uzależnione od możliwości danego dziecka. Uczestniczenie w takich warsztatach pozwala na zaspokojenie potrzeby wyrażenia swoich uczuć, kształtowania otaczającej rzeczywistości oraz przedstawienia indywidualnego sposobu jej postrzegania. Tematyka prowadzonych zajęć daje szansę uczestnikom na poszerzanie swojej wiedzy ogólnej ze zwróceniem szczególnej uwagi na poznanie kultury i sztuki w sposób adekwatny do posiadanych przez nich możliwości. Na zajęciach wykorzystywane są polisensoryczne metody poznawania świata. Staramy się, by uczestnicy poznawali sztukę w sposób najbardziej namacalny – czyli poprzez jej tworzenie. Beneficjenci naszego projektu uczestniczą w lokalnych konkursach artystycznych co daje im szansę na wyrażenie siebie w przestrzeni publicznej, pokazanie swoich talentów i zdolności. Dzięki temu nasi podopieczni mogą wzmacniać poczucie przynależności do społeczeństwa oraz doświadczać radości płynącej z odnoszonych sukcesów. Zwracamy szczególną uwagę na to, by czas który podopieczni spędzają na zajęciach upłynął im w atmosferze całkowitej akceptacji, skupienia uwagi na ich potrzebach oraz dobrej zabawy. Zależy nam na tym, by swój czas wolny spędzali w sposób efektywny, a zarazem atrakcyjny. Z naszych obserwacji wynika, że udział dzieci i młodzieży naszego Ośrodka w pozaszkolnych zajęciach kulturalnych ma na nich pozytywny wpływ. Chętnie w nich uczestniczą i dzielą się radością z wykonanej pracy ze swoimi rodzicami i opiekunami. Obcowanie ze sztuką, dostarcza im pozytywnych emocji, daje poczucie sprawczości i pobudza wyobraźnię. A my, jako terapeuci czujemy ogromną wdzięczność, że mamy szansę pracować tak wspaniałymi i kreatywnymi młodymi ludźmi.

Karolina Bzowska-Pedagog specjalny