Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

Przez muzykę, teatr i taniec w świat bez granic - edycja II

Z przyjemnością informujemy, iż od czerwca 2024 w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego pod tytułem: 
"Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach".

Zadanie finansowane jest ze środków Województwa Lubelskiego, działającego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, a całkowity koszt zadania publicznego wynosi 60.000,00 zł. Zadanie publiczne realizowane będzie w okresie 10.06.2024-11.12.2024 i ma ono na celu aktywizację osób dorosłych i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną poprzez udział w zajęciach arteterapeutycznych: tanecznych, teatralnych, wokalnych i muzycznych. Uczestnicy projektu będą pochodzić z powiatów: świdnickiego, lubelskiego i miasta Lublin. Odbiorcami zadania będzie grupa 43 osób z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową w tym 17 osób z Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) i 26 osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS).

LOGO Z NAPISEM