Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

Przez muzykę, teatr i taniec w świat bez granic

Zgodnie z tradycją końcówka listopada to okres, w którym uczestnicy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku, spotykają się by wspólnie obchodzić Andrzejki – jedno z najbardziej popularnych polskich świąt.

rops lublin duze

logo psouu

W tym roku 10 dzieci z Dziennego Centrum Aktywności, 15 osób dorosłych z Warsztatu Terapii Zajęciowej i 10 osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy wzięło udział w zadaniu publicznym pt.:"Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną
  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach". Zadanie rozpoczęliśmy już w czerwcu 2023 roku a zakończyliśmy z końcówką listopada.

Zabawa Andrzejkowa odbyła się 29 listopada, w restauracji Favilla w Świdniku. Całą uroczystość połączyliśmy z występami naszych grup: „Pasjonaci” ŚDS, „Ach to My” i „Motyle” WTZ, oraz z wystawą prac którą udało się nam stworzyć dzięki przepięknym pracom wykonanym przez dzieci z DCA. Przygotowań było dużo, ale obserwując reakcję widzów – na pewno było warto!

Na miejscu spotkaliśmy się tuż przed godziną 11.00, wszyscy ubrani w odświętne stroje. Zabawę rozpoczęliśmy od przywitania wszystkich obecnych i zapowiedzi pierwszego spektaklu pt.: „Love me!”. Stworzony został przez grupę teatralną „Pasjonaci”, którą przygotowywała Magdalena Mazurek-Chlebuś – instruktor grupy. Powstał on na bazie improwizacji tanecznych, wywołał wiele emocji a oglądający nagrodzili go brawami.

Grupa teatralna "Pasjonaci"

Po występie udaliśmy się na pyszny obiad, a następnie ruszyliśmy na parkiet by rozruszać się w rytm muzyki. Około godziny 13.00 byliśmy widzami etiudy pt.: „Ja jestem”, którą zaprezentowała nam grupa „Motyle”, przygotowana przez Wioletę Repeć – instruktor grupy tanecznej. W ramach zajęć uczestnicy mieli okazję pracować w zakresie rozwijania ekspresji twórczej, samodzielnego wyrażania siebie w ruchu poprzez realizację różnorodnych ćwiczeń i zadań ruchowych z muzyką dostosowaną do możliwości percepcyjnych uczestników. Widowisko wywołało wiele wzruszenia wśród odbiorców, dlatego też zostali oni nagrodzeni gromkimi brawami.

Grupa "Motyle"

W tym samym czasie, odbywały się zajęcia z animatorką, która świetnie zintegrowała i rozbawiła najmłodszą grupę uczestników zabawy – dzieci z DCA. Były naprawdę wielkie bańki, ogień i wiele śmiechu. Ich piękne, kolorowe prace podziwialiśmy z zachwytem – różnorodność faktur, technik i kolorystyki sprawiła, że były znakomitą dekoracją imprezy. Kolejną grupą, która uatrakcyjniła nasze spotkanie andrzejkowe był zespół muzyczny „Ach to My” – przygotowywany przez terapeutę Dariusza Tokarzewskiego. Nasi „warsztatowi muzycy” zaśpiewali utwory t.j. „Wszystkie serca ruszą w tan”, „Małe szczęścia”, „Zacznij od Bacha” oraz „Modlitwa” opracowane podczas zajęć. Oni także zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Zespół muzyczny "Ach to My”

Zabawa zakończyła się około godziny 17.00, pozostawiając w nas wszystkich wiele refleksji oraz miłych wspomnień. Wspaniale było spędzić ten czas w naszej społeczności, uczyć się pracy zespołowej, kreatywności i podziwiać występy grup.

Zadanie finansowane było ze środków Województwa Lubelskiego, działającego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, przy ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 60.000,00 zł.

Taka integracja to świetny moment na zdobywanie nowych doświadczeń oraz pokonywanie barier społecznych, życiowych i psychicznych.

Anna Danielak – koordynator projektu