Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych już po raz dwudziesty pierwszy zaprosił uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.”Życie jest podróżą”. Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Warsztat Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Świdniku z zapałem uczestniczy w każdej edycji, odnosząc liczne sukcesy. Do konkursu można było zgłaszać prace w następujących kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja oraz fotografia. Środowiskowy Dom Samopomocy zaprezentował pracę Anny Krupskiej a Warsztat Terapii Zajęciowej prace: Grzegorza Wawrzusiszyna pt. „Ulotne chwile – sceny z życia” (witraż), Anety Mazurek i Jakuba Stefańskiego pt. „Mapa przygód”(rysunek i malarstwo), Alicji Milczarek i Justyny Chudek pt. „Podróż  w nieznane” (tkanina i aplikacja), Eweliny Mrugały pt. „Tu zostanę” (ceramika), Mateusza Gilety pt. „Idź  teraz własną drogą” (ceramika) Małgorzaty Iwańczuk i Marcina Gorzyma pt. „Podróż w nieznane” (collage) oraz Michała Ślusarskiego pt. „Moja droga” (fotomontaż).

W czwartek 5 października w Oddziale Lubelskim PFRON odbyło się posiedzenie komisji, która miała za zadanie wybrać najlepsze prace nadesłane z terenu województwa lubelskiego. Wpłynęły 132 prace z 37 placówek.

W kategorii rzeźba kameralna I miejsce zajął  Mateusz Gileta, a w kategorii fotografia Michał Ślusarski.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i liczymy na podium podczas gali ogólnopolskiej.