Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

Przez muzykę, teatr i taniec w świat bez granic

W czerwcu 2023 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku rozpoczęło realizację zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną
  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach".

logo rops

logo PSOUU horizontal

Odbiorcami zadania jest grupa 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową bez ograniczeń wiekowych. W ramach projektu zajęcia teatralne prowadzi pani Magdalena Mazurek-Chlebuś, grupa ta liczy 10 osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Z zajęć wokalnych korzysta 5 osób z Warsztatu Terapii Zajęciowej pod opieką pana Dariusza Tokarzewskiego, natomiast zajęcia taneczne prowadzi pani Wioleta Repeć – są to zajęcia dla 10 osób także z WTZ. Kolejne zajęcia – arteterapeutyczne, przeznaczone są dla 10 dzieci z Dziennego Centrum Aktywności. Są to zajęcia prowadzone przez panią Karolinę Bzowską. Wszystkie zajęcia mają na celu aktywizację osób dorosłych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Uczestnicy projektu pochodzą z powiatów: świdnickiego, lubelskiego i miasta Lublin.

Realizacja zadania jest zgodna z misją Stowarzyszenia, którą jest: dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualnąi równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie, wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Zadanie finansowane jest ze środków Województwa Lubelskiego, działającego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, przy ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 60.000,00 zł.

„Kim jestem? Gdzie jestem?” - te pytania pojawiają się już na początku etiudy „Ja jestem” w wykonaniu grupy tanecznej „Motyle” . Główna bohaterka performers-u poszukuje odpowiedzi na zagadnienia, które zadajemy sobie często przez całe życie. W trakcie muzyczno-tanecznej podróży znajduje nie tylko odpowiedź na pytania, ale także przyjaciół jak i miłość – mówi Wioleta Repeć, instruktor grupy tanecznej.

DSC 0287

DSC 0077

DSC 0437

Zajęcia mają charakter teatralno-taneczny. Posługujemy się ruchem i przez niego uczestnicy przekazują emocje, rozwijają swoją wrażliwość i wyobraźnię, ale też poszerzają swoje możliwości motoryczne. Grupa „Pasjonaci” tworzy spektakle bez słów, ale z użyciem mimiki, gestów i tańca. Spektakl przygotowywany w ramach projektu nosi tytuł "Love me!" i opowiada o tym, co uczestnikom najbliższe - tęsknota za miłością, poczucie samotności. Niesie też refleksję, że to nie pieniądze dają szczęście, ale piękno i miłość – opowiada Magdalena Mazurek-Chlebuś, instruktor grupy teatralnej.

DSC 0026

DSC 0026

DSC 0026

Pan Dariusz Tokarzewski /terapeuta grupy wokalnej/ prowadzi zajęcia muzyczne z grupą wokalną   „Ach to My”. Przygotowują utwory t.j.: „Wszystkie serca ruszą w tan” oraz „Rodzina”, solista – Szymon Woźniak /uczestnik grupy wokalnej/ „ Małe szczęścia” i „Dobry dzień”, Daniel Doliński "Modlitwa", Seweryn Cioczek "Zacznij od Bacha", Barbara Pietraś "Tak blisko" a wszystkie te utwory zaprezentują szerszemu gronu odbiorców podczas imprezy andrzejkowej, na której wystąpi też grupa teatralna oraz taneczna.

DSC 0063

DSC 0120

DSC 0109

Pani Karolina Bzowska /terapeuta pedagog/ odpowiedzialna jest za zajęcia dla najmłodszych uczestników projektu. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w pracy indywidualnej i grupowej z osobami z niepełnosprawnością, zajęcia z muzykoterapii, bajkoterapii, i plastykoterapii pomogą dzieciom i młodzieży wyzwolić radość, energię, spontaniczność, otworzyć się na drugiego człowieka. Dzięki arteterapii rozwija się zdolność pracy zespołowej, kreatywność, która jest bardzo istotna również w codziennym życiu.

received 799886401886969

received 1302121710508668

Anna Danielak - Koordynator projektu