Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

 • slajd-2
  slajd-2
 • budynek
  budynek

Aktualności

Srebrny Jubileusz WTZ PSONI Koło w Świdniku

powiat pfron psoni

SREBRNY JUBILEUSZ WTZ PSONI KOŁO W ŚWIDNIKU

”25 lat z kulturą i sztuką uczestników WTZ PSONI Koło w Świdniku”

8 czerwca 2023 r. Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku obchodził 25 lecie swojej działalności. Uroczyste obchody tego Jubileuszu odbyły się 15 czerwca br. w Sali Kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku. 2023 rok to rok szczególny dla Stowarzyszenia, które obchodzi 60 lat swojej działalności jako ogólnopolska organizacja pozarządowa, której misją jest:

 • dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie.
 • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym (Art. 3 Statutu PSONI).

Na wstępie uroczystości Jubileuszowych Wiesława Staszczak – Kierownik WTZ, serdecznie powitała przybyłych gości: władze Miasta i Powiatu, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rodziców, członków Stowarzyszenia, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Centrum Aktywności a także obecnych i byłych pracowników Warsztatu.

Zaszczycili nas swoją obecnością: Małgorzata Paprota – Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubelski, Łukasz Reszka – Starosta Powiatu Świdnickiego, Andrzej Mańka – Przewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Świdniku, Stanisław Kubiniec Radny Rady Miasta Świdnik, Zofia Brzozowska – W-ce Prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki w Lublinie, Mirosława Grela i Krystyna Suszek- byłe Przewodniczące Zarządu świdnickiego Koła PSOUU, Beata Bernat – W-ce Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku Agnieszka Kusy - Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentująca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, Elżbieta Romańska-Nowik Z-ca Dyrektora d.s. Ekonomiczno-Finansowych SP ZOZ w Świdniku, Aneta Komsta- Prezes Fundacji Ogrody Kultury Bez Barier, Ewa Kossowska – Kierownik Sekcji Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Wsparcia Rodziny CUS w Świdniku, Katarzyna Charytanowicz – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Integracji Społecznej w Mełgwi. Serdeczne słowa powitania skierowane zostały do rodziców, uczestników i pracowników Stowarzyszenia.

Liczne gratulacje oraz słowa pochwały dla działalności Warsztatu na przestrzeni 25-lat otrzymały Panie Iwona Ratajczak Przewodnicząca Zarządu świdnickiego Koła PSONI oraz Wiesława Staszczak Kierownik WTZ.

image04

image05

image06

Podkreślić należy wytrwałość kadry i rodziców, którzy przez wiele lat tworzyli warunki stałego wzbogacania form rehabilitacji a przez to rozwoju osobowego i społecznego Osób Niepełnosprawnych dzięki czemu Warsztat stał się widoczną, wartościową częścią życia społeczności lokalnej.

Szczególnym dowodem uznania dla wieloletniej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej było nadanie placówce i Kierownikowi WTZ w 2018 roku tytułu „Amicus Civitatis” (Przyjaciel Miasta) przez Burmistrza Miasta Świdnik.

Po multimedialnej prezentacji Warsztatu Jubileusz uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczestników WTZ. Wystąpiła grupa wokalna „Ach To My”, jej solista Szymon Woźniak, grupa teatralno-taneczna „Motyle” oraz poetycka „Pleyada”. Występy artystyczne wzbudziły wśród zaproszonych gości duże zainteresowanie i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Uroczystym obchodom towarzyszyła wystawa prac uczestników WTZ zaprezentowana w holu Miejskiego Ośrodka Kultury.

Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło w Świdniku obecnie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) z inicjatywy ówczesnej Przewodniczącej Zarządu Koła Pani Mirosławy Greli i rodziców osób niepełnosprawnych.

Pierwszych uczestników placówka przyjęła 8 czerwca 1998 r. Terapia zajęciowa odbywała się wówczas w 5 pracowniach: stolarskiej, ceramicznej, audio-video, kulinarnej i plastycznej,

uczestniczyło w niej 25 osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Od stycznia 1999 r. została utworzona kolejna, szósta pracownia - krawiecka, a liczba uczestników WTZ zwiększyła się do 30 osób. 1 grudnia 2003 zajęcia w placówce rozpoczęło następne 10 osób. Powstały wówczas dwie pracownie: pracownia artystyczna witrażu i poligraficzno-introligatorska. Ponowne zwiększenie liczby uczestników WTZ miało miejsce w grudniu 2021 roku. Utworzona została pracownia technik artystycznych a tym samym kolejne 5 osób zostało objętych rehabilitacją zawodową i społeczną.

Przez wszystkie lata Warsztat wzbogacał swoją ofertę terapeutyczną wprowadzając nowatorskie formy działalności, poszerzając w ten sposób zakres rehabilitacji społeczno-zawodowej.
W listopadzie 2004 r. Warsztat wydał pierwszy numer czasopisma „Bliżej siebie” poświęconego problematyce społeczno–kulturalnej powiatu świdnickiego. Czasopismo wydawane jest do dnia dzisiejszego i cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników. WTZ mieści się w budynku przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku będącym własnością Gminy Miejskiej Świdnik i użyczonym Stowarzyszeniu na działalność Statutową.

Obecnie do Warsztatu uczęszcza 45 osób z niepełnosprawnościami i wskazaniem do terapii zajęciowej w WTZ. Terapia odbywa się w 9 pracowniach tematycznych i prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską.

Pracownia krawiecka to miejsce, w którym uczestnicy nabywają umiejętność posługiwania się igłą i nicią. Poznają tajniki obsługi maszyn do szycia a także doboru tkanin i dodatków w celu uzyskania jak najlepszego efektu w realizacji zamierzonego celu. Zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie technik artystycznych np., filcowania, haftowania. Projektują i szyją kostiumy dla grup artystycznych. Prace wykonywane w tej pracowni mają zarówno charakter użytkowy jak i dekoracyjny. Instruktorem w pracowni krawieckiej jest Agnieszka Grela.

image07

image08

image09

image10

Pracownia artystyczna witrażu to miejsce, w którym kolorowe szkiełka ożywają i nabierają kształtu. Uczestnicy poznają techniki wykonywania witrażu metodą Tiffanego - polegającą na łączeniu elementów szkła za pomocą taśmy miedzianej i cyny, tworzenia przedmiotów techniką fusingu- czyli obróbki termicznej szkła, czy mozaiki- kompozycji z małych elementów szkła przyklejanych do podłoża. Przedmioty wykonywane w tej pracowni mają charakter od dekoracyjnego po użytkowy. Uczestnicy poznają cały proces tworzenia od projektowania poprzez wycinanie, szlifowanie elementów i łączenie. Pracownię prowadzi Lilianna Drabek.

image11

image12

image13

image14

Pracownia plastyczna. Zajęcia w tej pracowni prowadzi Katarzyna Szostek. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności manualnych, praca nad estetyką wykonywanych prac, samodzielnością i kreatywnością w połączeniu z nauką i wykorzystaniem w praktyce różnych technik plastycznych takich jak: rysunek, malarstwo i grafika. Uczestnicy nabywają umiejętności do wykonywania batiku czy posługiwania się techniką decoupage przy zdobieniu przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych. Praca w tej pracowni daje jej uczestnikom możliwość wyrażania się przez sztukę.

image15

image16

image17

image18

Pracownia ceramiczna. Terapia w tej pracowni skupiona jest na pracy z gliną . Uczestnicy mają szeroki wachlarz działań w obrębie tego medium. Przyswajają umiejętności związane z wykonywaniem przedmiotów zarówno użytkowych i ozdobnych. Poznają techniki zdobienia t.j. szkliwienie, tlenkowanie, szelakowanie, inkrustacja i sgraffito. Ważnym etapem w procesie twórczym jest wypalanie prac w piecu ceramicznym. Wszelkie działania łączą się z dbałością oestetykę wykonywanych prac. Możliwość samodzielnego projektowania wytworów ma na celu rozwijanie kreatywności i odpowiedzialności za powierzone zadanie. Instruktorem w pracowni ceramicznej jest Maria Witkowska.

image19

image20

image21

image22

Pracownia stolarska- instruktor Marek Glinka. Specyfika tej pracowni pozwala na codzienny kontakt uczestników z tak pięknym i wdzięcznym tworzywem jakim jest drewno. Wykonują podstawowe prace z dziedziny jego obróbki: piłowanie, frezowanie, klejenie, szlifowanie, nadawanie przedmiotom określonej faktury. Prace wykonywane w tej pracowni mają charakter dekoracyjny (ikony, rustykalne ramy) jak również użytkowy – drobne meble, półki, które znajdują zastosowanie w innych pracowniach.

image23

image24

image25

Pracownia gospodarstwa domowego. Instruktorem w tej pracowni jest Dariusz Tokarzewski Celem terapii jest usprawnianie i podnoszenie umiejętności samoobsługowych uczestników, poszerzenie wiedzy na temat savoir-vivre, sporządzanie jadłospisów z zastosowaniem zasad zdrowego żywienia. Uczestnicy nabywają umiejętności bezpiecznej obsługi sprzętu AGD. Dokonując zakupów uczą się doboru artykułów spożywczych oraz gospodarowania pieniędzmi. Uczestnicy pracowni wykonują prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie zielonym przylegającym do Stowarzyszenia.

image26

image27

image28

Pracownia umiejętności społecznych i technik audiowizualnych. Instruktorem w pracowni jest Ilona Bednarczyk a głównym celem tej pracowni jest rozwijanie umiejętności społecznych, które mają na celu umożliwienie Uczestnikom aktywnego, wartościowego i niezależnego uczestnictwa w życiu społecznym. Poprzez codzienne zadania kształtowana jest zaradność społeczna, samodzielność oraz umiejętność współżycia społecznego. Plan terapii zakłada również nabycie przez uczestników umiejętności obsługi sprzętu audio-wideo a także podstawowych umiejętności z zakresu cyfrowej obróbki zdjęć i montażu nagrań wideo. Uczestnicy pracowni dokumentują również uroczystości i wydarzenia związane z działalnością WTZ w placówce i poza nią, prowadzą bloga, konto WTZ w mediach społecznościowych oraz kanał na platformie YouTube. Pracownia bierze aktywny udział w przygotowywaniu materiałów do czasopisma „Bliżej siebie”.

image29

image30

image31

Pracownia poligraficzno-introligatorska – prowadzona przez Małgorzatę Denysiuk, ma stricte komputerowy charakter. Uczestnicy nabywają umiejętności obsługi komputerów, posługiwania się internetem oraz urządzeniami związanymi z poligrafią. Poznają techniki pracy z edytorem tekstu, wykonują proste grafiki w programie graficznym. Uczą się redagowania dokumentów aplikacyjnych. Wykonują zaproszenia, dyplomy, listy gratulacyjne, podziękowania. Uczestniczą w tworzeniu kolejnych numerów czasopisma „Bliżej siebie”.

image32

image33

image34

Pracownia technik artystycznych ma za zadanie usprawnianie umiejętności manualnych uczestników, pracę nad samodzielnością i kreatywnością w połączeniu z wykorzystaniem w praktyce różnych technik artystycznych takich jak: malowanie, haft diamentowy, makramy, decoupage, obrazy, kompozycje z wykorzystaniem sznurka. Uczestnicy opanowują podstawowe czynności techniczne (cięcie, załamywanie, klejenie, zaginanie, kalkowanie itp. Zajęcia w pracowni prowadzi Agniszka Stachyra.

image35

image36

image37

Uczestnicy Warsztatu korzystają również z zajęć rehabilitacyjnych i ogólnousprawniających prowadzonych przez fizjoterapeutę Beatę Klizę. Wsparcie i pomoc psychologiczną zapewnia psycholog Dorota Kowalczuk-Wałęga, a pracownik socjalny Anna Danielak dba o współpracę z rodzicami/opiekunami uczestników WTZ. Nad finansami Warsztatu Terapii Zajęciowej czuwa księgowa Katarzyna Dobosz. O porządek i estetykę w placówce dba Elżbieta Monik, natomiast za bezpieczny dowóz uczestników do placówki odpowiada kierowca Mariusz Mazur.

Indywidualny Program Rehabilitacji zapewnia również rozwój pasji i zainteresowań uczestników WTZ, umożliwiając im udział w dodatkowych zajęciach. Są nimi m.in.:

Grupa teatralno-taneczna „Motyle” rozpoczęła zajęcia w 2002 roku. W skład grupy wchodzą uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, których pasją jest taniec i teatr. W trakcie swej wieloletniej działalności grupa otrzymała wiele wyróżnień i nagród podczas przeglądów i festiwali w kraju i za granicą, m.in. w Ogółnopolskich Przeglądach w Biłgoraju, Opolu Lubelskim, Kodniu, Lublinie i wielu innych. Grupa uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Nieprzetartego Szlaku we Lwowie, w Brześciu oraz w Kijowie. Zajęła III miejsce na V Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej „ALBERTIANA 2005´w Krakowie.

Największe sukcesy „Motyli” przypadają na okres kiedy grupę prowadziła Renata Elmerych-pedagog specjalny, choreoterapeuta, reżyser grupy, należą do nich m.in.:

 • Grand Prix na Festiwalu Form Tanecznych w Łomiankach (2019r.)
 • I miejsce na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „ALBERTIANA 2019” w Krakowie, organizowanym przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Fundację im. Brata Alberta.
 • I miejsce w Wiosennych Konfrontacjach Muzuczno- Teatralnych – Przystanek Talentowo w Nałęczowie (2022r).

image38

image39

image40

Grupa wokalna „Ach To My”

Funkcjonuje od 2004 r. tworzą ją uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, których pasją jest śpiew. Repertuar grupy obejmuje utwory znanych i lubianych piosenkarzy i zespołów muzycznych. Zespół bierze aktywny udział w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach i festiwalach. W ciągu swej wieloletniej działalności otrzymał wiele wyróżnień i nagród. Wokaliści zespołu uczestniczyli w Festiwalu Zaczarowanej Piosenki pt. „A na tym rynku w Krakowie” organizowanym przez Annę Dymną na którym grupa otrzymała statuetką „Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka” oraz Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „mocArt” w Katowicach i Opolu. Zespół Otrzymał nagrodę artystyczną Burmistrza Miasta Świdnik za osiągnięcia w działalności artystycznej. „Ach To My” cyklicznie bierze udział w Międzynarodowym Konkursie Piosenki „Nieprzetartego Szlaku” za co w 2022 roku podczas gali jubileuszowej otrzymała nagrodę specjalną a w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną _ Wiosenne Konfrontacje Teatralno- Muzyczne „Przystanek Talentowo” w Nałęczowie zajęła I miejsce (2022 r.). natomiast w 2023 otrzymała wyróżnienie oraz dwie nagrody specjalne dla solistów. W 2023 r. wokalista grupy Szymon Woźniak został laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno _Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Albertiana 2023” organizowanego przez Annę Dymną i Fundację im. Brata Alberta w Krakowie. Grupę prowadzi Dariusz Tokarzewski.

image41

image42

image43

Grupa poetycka „Pleyada”

Wśród uczestników warsztatów są osoby próbujące swoich sił w twórczości poetyckiej.

Jako prekursorzy z Polski, w 2003 roku wzięli udział w Lwowskich Spotkaniach Poetyckich. W związku ze stale wzrastającą potrzebą tego typu działalności, w 2004 roku powstała grupa poetycka „Pleyada”. Uczestnicy brali udział w wielu przeglądach i konkursach zarówno poetyckich jak i recytatorskich (Lwów, Zamość, Poniatowa, Lublin, Tomaszów Lubelski, Janowica, Kraków). „Pleyada” ma w swoim dorobku dwa tomiki poezji pt. „Nasz alfabet-widzę, słyszę i czuję…”. Autorskie tomiki wydało również dwóch uczestników grupy. Grupę prowadzi Dorota Kowalczuk-Wałęga.

Warsztat Terapii Zajęciowej umożliwia uczestnikom rozwój umiejętności zawodowych oraz zapewnia im przygotowanie do podjęcia zatrudnienia. Działania te noszą miano aktywizacji zawodowej i dokonywane są zarówno poprzez terapię zajęciową w pracowniach
placówki jak również przez udział uczestników w kursach, szkoleniach, praktykach i stażach podnoszących umiejętności zawodowe i społeczne. Ponadto placówka zabiega o udział w projektach systemowych. Dotychczasowe inicjatywy mające na celu aktywizację zawodową
uczestników warsztatu obejmowały swoim zakresem gastronomię, ogrodnictwo, ceramikę oraz prace pomocnicze i porządkowe w biurze, bibliotece, przedszkolach i na terenach zielonych.

image44

image45

image46

Duża różnorodność metod, form i technik terapii stosowanych w Warsztacie świadczy o jego ciągłym rozwoju, a tym samym o bogatej ofercie aktywizacji społecznej i zawodowej przygotowanej dla uczestników Warsztatu. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom kadry. Kierownikiem WTZ jest Wiesława Staszczak, sprawująca tą funkcję od momentu powstania placówki.

Jubileusz 25 lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej był dla nas wyjątkowo ważnym wydarzeniem. Czujemy się dumni, że wieloletnia praca przyniosła tak znakomite efekty docenione przez władze samorządowe, PFRON oraz organizacje z nami współpracujące.

Wydarzenie pt.„25 lat z kulturą i sztuką uczestników WTZ PSONI Koło w Świdniku” zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Serdeczne życzenia z okazji Jubileuszu złożył również Burmistrz Miasta Świdnik Waldemar Jakson, który odwiedził naszą placówkę wręczając List Gratulacyjny.

Wszystkim uczestnikom i pracownikom Warsztatu serdecznie gratuluję, dziękuję za twórczy
i rzetelny wysiłek oraz życzę dalszych sukcesów i satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

Wiesława Staszczak

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Świdniku