Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

 • slajd-2
  slajd-2
 • budynek
  budynek

Aktualności

Małymi krokami do sukcesu

Od 1 kwietnia 2022 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w Dziennym Centrum Aktywności PSONI Koło w Świdniku jest realizowane zadanie pt.: "Małymi krokami do sukcesu". Dotację pozyskaliśmy w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w listopadzie 2021 roku pn. „Sięgamy po sukces” w ramach kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Jest to projekt trzyletni, który będzie realizowany w okresie 01.04.2022- 31.03.2025 roku. Wsparciem objęliśmy grupę 36 beneficjentów- dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne- zamieszkujących teren województwa lubelskiego.

Wzorem lat ubiegłych, w oparciu o zdobyte doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i nowoczesną bazę techniczną i lokalową będziemy kontynuowali prowadzenie kompleksowej terapii osób z niepełnosprawnością opierając się na sprawdzonym schemacie: trafna diagnoza- indywidualny program działań- skuteczna terapia- ocena i ewaluacja.

W ramach projektu, w sposób ciągły zapewnimy następujące formy wsparcia:

 • konsultacje lekarskie,
 • psychologiczne konsultacje diagnostyczne i terapię psychologiczną
 • rehabilitację ruchową: fizjoterapię, kinezyterapię i masaże lecznicze
 • integrację sensoryczną
 • terapię logopedyczną
 • terapię pedagogiczną,
 • dogoterapię,
 • porady społeczno- prawne
 • przygotowanie pomocy terapeutycznych dla beneficjentów zadania.

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków PFRON umożliwia nam prowadzenie niezbędnej terapii w sposób ciągły i kompleksowy. Pozwala również na zakup pomocy terapeutycznych oraz niezbędnego wyposażenia- jeszcze w tym roku wzbogacimy naszą placówkę o m.in.: podnośnik elektryczny, specjalistyczne krzesła terapeutyczne, laptopy, komputerowe programy terapeutyczne.

logo PFRON