Archiwum

Kompetentni dla potrzebujących

Od 27 sierpnia 2018 r. PSONI Koło w Świdniku realizuje zadanie publiczne pt. „Kompetentni dla potrzebujących” współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego działającego poprzez ROPS w Lublinie. W ramach niniejszego zadania publicznego przeprowadzone zostaną trzy szkolenia związane z tematyką:

Czytaj więcej...

XX Festyn Integracyjny - Dzień Godności 2018

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku zaprasza na festyn integracyjny z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, który odbędzie się dnia 27 maja 2018 na terenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w Świdniku - muszla koncertowa.

Czytaj więcej...

"W krainie lodu…" - zabawa karnawałowa w DCA

Tradycyjnie, jak co roku, Dzienne Centrum Aktywności przy PSONI w Świdniku zorganizowało 23 lutego bieżącego roku bal karnawałowy pod hasłem „W krainie lodu”. Rodzice i ich dzieci mieli okazję kolejny raz puścić wodze fantazji i wymyślać oraz przygotować bajeczne kostiumy.

Czytaj więcej...

Wspólne kolędowanie

Kończący się właśnie miesiąc styczeń 2017 r., był czasem pełnym odwiedzin w ŚDS oraz wspólnego kolędowania.
Gościliśmy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Świdniku, którzy grając na gitarach pod okiem Pani Kamili Krzeszowiec przedstawili nam swój świąteczny repertuar, uświetniając nam kolędowanie.

Czytaj więcej...

Szampańskie andrzejki w DCA

24.11.2016 roku w godzinach 15.30- 18.00 miała miejsce zabawa andrzejkowa w Dziennym Centrum Aktywności pod hasłem: „Andrzejki na Dzikim Zachodzie”. Już pół godziny wcześniej zbierały się dzieci w radosnych humorach i pięknych przebraniach.

Czytaj więcej...

Dobro zawsze powraca…

Po raz kolejny Komitet Pomocy SOS Solidarność w Świdniku wyszedł z inicjatywą pomocy podopiecznym Dziennego Centrum Aktywności PSOUU Koło w Świdniku. Dzięki chęci i umiejętności dzielenia się z najbliższymi, 15 dzieci i młodzieży zostanie obdarowanych prezentami od Świętego Mikołaja.

Czytaj więcej...

Jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia

W listopadzie Wiceprzewodnicząca Zarządu PSOUU Koło w Świdniku - Pani Ewa Bereza oraz pracownicy Stowarzyszenia: Pani Beata Kliza i Bożena Sidor- Piekarska wzięły udział w wyjazdach studyjnych organizowanych przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki w ramach projektu Impuls 2016.

Czytaj więcej...

statut

Archiwalna wersja Statutu, obowiązująca do dnia 15 stycznia 2017 roku.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
§ 1.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zwanym dalej Stowarzyszeniem jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym w Polsce, ich rodzin i opiekunów prawnych.

§ 2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest kontynuatorem działalności założonego w roku 1963 Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz kół terenowych, przemianowanego od 1984 roku na Krajowy Komitet Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. Dotyczy to w szczególności kontynuowania członkostwa Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (od 1970 r.) w Międzynarodowej Lidze Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

§ 3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP.

§ 4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Koła, o których mowa w rozdziale V, a które mogą uzyskiwać osobowość prawną na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła oraz uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Koła bez osobowości prawnej korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia na podstawie pełnomocnictw Zarządu Głównego.

§ 5. Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, posiadające osobowość prawną, pozostają w strukturach Stowarzyszenia jako jego terenowe jednostki organizacyjne, są podporządkowane władzom Stowarzyszenia, określonym w rozdziale IV Statutu Stowarzyszenia oraz realizują cele Stowarzyszenia w formach i przy pomocy środków działania przewidzianych w tym statucie.

§ 6. Stowarzyszenie używa znaku w kształcie prostokąta, z obrazem otwierających się drzwi i sylwetką osoby wychodzącej z ciemności ku słońcu, z napisem: "Otwórzmy przed nimi życie" oraz skrótu PSOUU.

Czytaj więcej...