Archiwum

Czary Mary Hokus Pokus…

29 listopada 2012 roku o godzinie 1530 odbyła się zabawa andrzejkowa dla podopiecznych Dziennego Centrum Aktywności przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku.

Dzieci przybyły na spotkanie w znakomitych humorach i nastrojach pełnych oczekiwania. Pięknie ozdobiona w andrzejkowe symbole sala świetlicy potęgowała napięcie.
Po muzycznym powitaniu, rozpoczęliśmy zabawę. Energiczne tańce były przerywane tradycyjnymi wróżbami. Dzieci miały okazję dowiedzieć się kim zostaną w przyszłości oraz jaki los czeka je w nadchodzącym roku. Najciekawszą wróżbą okazało się jednak lanie wosku i odgadywanie powstałych z niego kształtów.


Kolejną atrakcją tego popołudnia było przedstawienie kukiełkowe pt.: „Kopciuszek" przygotowane przez terapeutów DCA w ramach zajęć kulturalnych pt.: „Pokonać siebie - terapia kulturą i sztuką" współfinansowanych przez Gminę Miejską Świdnik. Dzieci z wielką uwagą i zainteresowaniem oglądały zmagania aktorskie swoich terapeutów, którzy włożyli dużo serca i zaangażowania w występ.
Podczas zabawy andrzejkowej odbyło się także pierwsze spotkanie Klubu Rodziców. Rodzice naszych podopiecznych mieli okazję do wspólnej rozmowy, wymiany doświadczeń i chwili odpoczynku od codziennych obowiązków.

Magdalena Szumiata