Archiwum

Jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia

W listopadzie Wiceprzewodnicząca Zarządu PSOUU Koło w Świdniku - Pani Ewa Bereza oraz pracownicy Stowarzyszenia: Pani Beata Kliza i Bożena Sidor- Piekarska wzięły udział w wyjazdach studyjnych organizowanych przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki w ramach projektu Impuls 2016.

Wizyty studyjne miały charakter szkoleniowy, skierowane były do pracowników organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego. Spotkania były wspaniałą okazją do poszerzenia wiadomości, uaktualnienia informacji, nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń. Podczas wyjazdów odwiedzono i zapoznano się z ofertą edukacyjną, rehabilitacyjną i wychowawczą ośrodków działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w: Łęcznej, Chełmie, Alojzowie, Hrubieszowie, Biłgoraju, Janowie Lubelskim, Olbięcinie, Karczmiskach.