Archiwum

Czary Mary Hokus Pokus…

29 listopada 2012 roku o godzinie 1530 odbyła się zabawa andrzejkowa dla podopiecznych Dziennego Centrum Aktywności przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku.

Dzieci przybyły na spotkanie w znakomitych humorach i nastrojach pełnych oczekiwania. Pięknie ozdobiona w andrzejkowe symbole sala świetlicy potęgowała napięcie.
Po muzycznym powitaniu, rozpoczęliśmy zabawę. Energiczne tańce były przerywane tradycyjnymi wróżbami. Dzieci miały okazję dowiedzieć się kim zostaną w przyszłości oraz jaki los czeka je w nadchodzącym roku. Najciekawszą wróżbą okazało się jednak lanie wosku i odgadywanie powstałych z niego kształtów.

Czytaj więcej...

Konwencja nadzieją na godne życie osób niepełnosprawnych

W dniach 19 i 20 października 2012 roku odbyła się w Zamościu konferencja pt "Konsekwencje wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz międzynarodowej klasyfikacji ICF dla organizacji systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnością". W konferencji tej uczestniczyli pracownicy DCA przy PSOUU w Świdniku. Poruszane były takie tematy jak:

 • zwiększenie szans na niezależne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością;
 • ratyfikacja Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych;
 • problematyka niepełnosprawności w klasyfikacji ICF;
 • wspierane zatrudnianie jako element systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnością;
 • wspierane mieszkalnictwo jako element systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnością;
 • projekt podnoszenia świadomości społecznej w zakresie praw osób z niepełnosprawnością;
 • jak rozumieć zapisy Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w praktyce;
 • dobre praktyki współpracy międzysektorowej;
 • aktywność sportowa ważnym elementem wsparcia osób z niepełnosprawnością;
 • systemy komunikacji alternatywnej ważnym elementem wsparcia osób z niepełnosprawnością;
 • współczesna wieża Babel - znaczenie komunikacji alternatywnej w niezależnym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością;
 • dalsze działania Sieci MPD.

  Czytaj więcej...

Konkurs rozstrzygnięty!

W Dziennym Centrum Aktywności 16.06.2011 został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami" ogłoszony w ramach zajęć kulturalnych współfinansowanych przez Gminę Miejską Świdnik pt "Kultura i sztuka również dla nas".

Wycieczka – to jest to !!!

7 czerwca grupa podopiecznych Dziennego Centrum Aktywności przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku wraz z rodzicami i terapeutami wzięła udział w wycieczce zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka.

W tym roku ten dzień świętowaliśmy w gospodarstwie agroturystycznym „Ranczo Arka" znajdującym się w malowniczej wsi Serniki.

Dzień Godności 2001

Dnia 22 maja 2001 r., w muszli koncertowej odbył się festyn integracyjny z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku. W tym roku patronat nad imprezą objęli Starosta Powiatu Świdnickiego i Burmistrz Miasta Świdnika.

Festyn odbywa się już od wielu lat i na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych naszego miasta. Głównym celem imprezy jest integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami naszego miasta, a także podniesienie świadomości naszego społeczeństwa związanej z funkcjonowaniem, potrzebami i możliwościami osób niepełnosprawnych. Problemy osób niepełnosprawnych rzadko są przedstawiane w programach informacyjnych, wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że niepełnosprawni mieszkają obok nich, dlatego dzień ten jest dla wszystkich tak ważny. Organizacja festynu integracyjnego nie jest łatwym przedsięwzięciem, jednak przynoszącym wiele pozytywnych rezultatów. Począwszy od podniesienia świadomości i zmiany nastawienia społeczeństwa lokalnego, skończywszy na wzroście samooceny podopiecznych PSOUU.

Program Festynu z okazji „Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną"

 • 12.00 – 12.40 „Leszczyniacy" – Zespół Tańca Ludowego pod kierunkiem Beaty i Lecha Leszczyńskich
 • 12.45 – 13.00 Otwarcie festynu
 • 13.00 – 15.00 „Wiosenny Przegląd Piosenki Świdnik 2011":
  • Łukasz Lisek WTZ PSOUU Łęczna
  • "Basma" OSW Świdnik
  • "Ach To My" WTZ PSOUU Świdnik
  • Don Vasylo i Cygańskie Gwiazdeczki
  • Zespół „Figiel" WTZ PSOUU Łęczna
  • Iwona Serwin ŚDS PSOUU Milejów
  • "Pod Parasolem" WTZ SIS Mełgiew
 • 15.30 – 16.00 Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew
 • 16.00 – 16.30 „Meteor" WTZ PSOUU Zamość
 • 16.30 – 17.00 „Podzamcze" Zespół Śpiewaczy
 • 17.00 – 17.15 „FUX" MOK Świdnik
 • 17.15 – 17.45 Lubelski Klub Sportów Walki „DAN"
 • 17.45 – 18.15 „Fabryka Pomarańczy" MOK Świdnik
 • 18.15 – 18.45 Zespół Taneczny Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku
 • 18.45 – 20.00 „Czaban Band" z Marcinem Maliszewskim

Imprezy towarzyszące: wystawa prac osób niepełnosprawnych, stoisko kosmetyczne firmy „Ziaja", „Skokoland", przejażdżki konno, blok zabaw dla dzieci.

Festyn współfinansowany przez: Gmina Miejska Świdnik, Powiat Świdnicki w Świdniku, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.