Prezentujemy zdjęcia z XIX Festynu Integracyjnego pn. "Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną", który odbył się 28 maja 2017 roku.

Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku. Festyn współfinansowany był ze środków Gminy Miejskiej Świdnik oraz Powiatu Świdnickiego w Świdniku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Świdnik oraz Starostwo Powiatu Świdnickiego.