Wierzę, że człowiek w obliczu problemów nigdy nie powinien pozostać sam. Wymaga bowiem wtedy wsparcia i ludzkiej solidarności. „Bliżej siebie” od lat pozwala niepełnosprawnym poczuć, że nie są sami.

Z okazji wydania już 50-go numeru „Bliżej siebie”, składam w imieniu własnym oraz Zarządu Powiatu Świdnickiego gratulacje i wyrazy uznania dla Redakcji czasopisma.
Pragnę podziękować twórcom oraz uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku, w szczególności Paniom Wiesławie Staszczak, Iwonie Ratajczak oraz Agnieszce Kusy.

Serdecznie gratuluję PSOUU Koło w Świdniku i Redakcji okrągłego jubileuszu, bo od lat periodyk w znaczący sposób wpływa na kształtowanie postaw i stanowisk wobec problemów osób niepełnosprawnych oraz inspiruje do ich rozwiązania.

Promując aktywne i twórcze spędzanie czasu, a także przedstawiając liczne osiągnięcia osób z niepełnosprawnością na tle artystycznym,„Bliżej siebie” przyczynia się do tworzenia właściwego wizerunku tego środowiska.
Przy okazji wyjątkowego jubileuszu, pragnę podziękować za Państwa trud w spełnianiu tak ważnej roli integracyjnej oraz życzę dalszych lat pracy nad przełamywaniem barier i nawiązywania trwałego dialogu między środowiskiem osób z niepełnosprawnością i pozostałą częścią społeczeństwa, stając się pomostem pomiędzy dwoma światami.

Z wyrazami szacunku,
Dariusz Kołodziejczyk,
Starosta Powiatu Świdnickiego