Aktualności

Rozpoczęte wielkim sukcesem – występem scenicznym na deskach Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie - „pasjonackie” tournée przebiegało przez wiele miejsc, nie tylko w obrębie naszego kraju, ale i za granicą.

IMG 1393W dniach 04-07.05.2018 „Pasjonaci” gościli w Brześciu na Białorusi na XIV Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Specjalnych „Nieprzetarty Szlak”, na którym reprezentowali nasz kraj spektaklem „Historia pewnej miłości”. Na festiwalu w Brześciu gościło wiele teatrów: z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rosji i jako jedyny nasz teatr z Polski. „Pasjonaci” doskonale zaprezentowali się na brzeskiej scenie, zdobyli uznanie publiczności i międzynarodowego jury, które za ich talent i pracę nagrodziło ich Wyróżnieniem Specjalnym za całokształt przedstawienia, tj. za przekaz, spójność, wyraz artystyczny oraz grę aktorską. Otrzymali je jako jedyny z występujących na brzeskiej scenie teatrów. Jest to wielkie wyróżnienie i osiągnięcie dla grupy. „Pasjonaci” poza występem scenicznym w ramach festiwalu znaleźli czas na zwiedzanie miasta. Zobaczyli słynną Twierdzę Brzeską, podziwiali cerkwie z pozłacanymi kopułami, zielone bulwary ulic: Mickiewicza (z pomnikiem naszego wieszcza) i Gogola - z pięknymi artystycznymi rzeźbami i latarniami inspirowanymi postaciami dzieł pisarza, ulicę Sowiecką – główny deptak miasta, a na nim największą atrakcję turystyczną: latarnie olejowe i zapalającego je o zmierzchu, ubranego w czarny surdut, Pana latarnika.

Był również czas na zabawę, podczas której „Pasjonaci” integrowali się z uczestnikami innych teatrów na wspólnym wieczorku zapoznawczym i dyskotece. Pogoda sprzyjała, było bardzo ciepło i słonecznie. Po zakupie pamiątek i drobnych upominków dla najbliższych „Pasjonaci” powrócili bardzo szczęśliwi i zadowoleni do Polski. Wyjazd do Brześcia mógł odbyć się dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze strony Gminy Miejskiej Świdnik, za co bardzo dziękujemy.

IMG 1287

Z Brześcia „Pasjonaci” powrócili do Polski zmotywowani do kolejnych występów artystycznych, które miały miejsce już 17 maja na II Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Wiosenne Konfrontacje Teatralno-Muzyczne „Przystanek Talentowo” w Nałęczowie. Przegląd ten organizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble, a Honorowy Patronat nad nim objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Starosta Puławski - Witold Popiołek. „Przystanek Talentowo” zgromadził wielką różnorodność talentów, osobowości, kolorów i temperamentów. Na scenie wystąpiło wiele grup teatralnych, muzycznych i wokalnych z różnych miast województwa lubelskiego, m.in. Dęblina, Łęcznej, Janowicy, Dorohuska, Międzyrzeca Podlaskiego, Ryk, Kębła, Kurowa i Świdnika, a gościnnie wystąpił zespół taneczno-muzyczny z WTZ w Korytnikach z repertuarem cygańskim. Jury w składzie: p. Jolanta Deszcz-Pudzianowska (aktorka teatralna i telewizyjna), p. Emilia Osińska-Marczak (instruktor tańca, choreograf) oraz p. Piotr Kostuchowski (twórca projektów teatralnych w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym "Teatr Grodzki") wyłoniło laureatów przeglądu. W kategorii teatr „Pasjonaci” zajęli I Miejsce za spektakl „Historia pewnej miłości”, a Waldemar Staszczak otrzymał Wyróżnienie Specjalne za swoją grę aktorską oraz słowa uznania z ust aktorki p. Jolanty Deszcz-Pudzianowskiej, która nazwała go polskim „Fredem Astair”. Trudno opisać emocje, które temu towarzyszyły: radość, łzy, ogromna duma…

naleczow 1

Po „chwili” odpoczynku „Pasjonaci” ruszyli w dniach 10-13.06 w kolejne tournée po Polsce - tym razem na XIII Międzynarodowe Biennale Terapia i Teatr 2018, odbywające się w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Międzynarodowe Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr” prowadzone są od 1995 roku i dotyczą prezentacji twórczości teatralnej osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, upowszechnianiu idei terapii poprzez sztukę teatru, integracji osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych, a także dyskusji na temat miejsca osoby z niepełnosprawnością we współczesnym teatrze. Taki jest główny cel Festiwalu, nie ma on charakteru konkursu. Ne deskach Teatru Nowy obok spektakli teatrów zawodowych, wystąpiły amatorskie teatry artystów z niepełnosprawnością, a także teatry integracyjne. Przyjechały one z różnych stron Polski: z Warszawy, Sopotu, Gdyni, Chełmna, Hajnówki, Ostródy, Torunia, Płocka oraz z zagranicy: Finlandii i Belgii. „Pasjonaci” wystąpili na Dużej Scenie Teatru Nowego w pierwszym dniu Festiwalu. Wypadli doskonale, otrzymali gratulacje i brawa oraz uznanie ze strony Dyrektor Artystycznej Festiwalu – p. Agnieszki Piaseckiej oraz uczestników i instruktorów grup teatralnych z innych miast.

Nasi tancerze, w ramach Festiwalu, brali udział w warsztatach taneczno-teatralnych prowadzonych przez instruktora tańca i choreografa - Jeroena Baeyensa z Belgii (Teatr Od A do Z).
Były one dla nich bardzo ciekawym doświadczeniem twórczym. Chętnie podejmowali wszelkie proponowane przez prowadzącego aktywności ruchowe. Bardzo inspirujące do dalszej pracy były także warsztaty teatralne dla instruktorów, prowadzone przez p. prof. Janę Pilatovą z Czech - na temat odwagi scenicznej, Hannę Häyhä (Tunne Theatre) z Finlandii, Petera Schoenaertsa (Teatr od A do Z) z Belgii – warsztaty dramy, Hannę Jastrzębską-Gzellę z Łódzkiej Akademii Dramy – Tajemnice Maski i wiele innych. Program był bardzo bogaty, nie sposób było uczestniczyć we wszystkich warsztatach artystycznych i spektaklach, a szkoda. Ostatniego dnia Festiwalu dla wszystkich uczestników Biennale zaplanowana została wycieczka po Łodzi. „Pasjonaci” zwiedzali najważniejsze miejsca i obiekty w mieście, a także nawiązywali relacje koleżeńskie z innymi uczestnikami Biennale.

Tournée „Pasjonatów” w tym sezonie artystycznym zostało zakończone sukcesem, mnóstwem emocji, radości, ale też i zmęczeniem. Życzymy artystom wakacyjnego wypoczynku, dużo sił i chęci do dalszej pracy twórczej w nowym sezonie artystycznym! :)

 

Renata Elmerych
- terapeuta-pedagog, instruktor tańca, choreograf

Archiwum