Aktualności

W dniach 17-18.12. 2017r. reprezentacja pracowników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdniku na zaproszenie Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Krzysztofa Michałkiewicza Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wzięła udział w wystawie świątecznych prac uczestników naszego Ośrodka.

Ogółem swoje prace zaprezentowało 10 jednostek z Województwa Lubuskiego i Lubelskiego.
Oprócz udziału w wystawie zwiedziliśmy Sejm oraz uczestniczyliśmy w uroczystym spotkaniu wigilijnym z pracownikami ministerstwa, któremu przewodniczył Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski.
Wyrazy szczególnego szacunku i podziękowania kierujemy w stronę Pana Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Pana Mirosława Przewoźnika, który wziął na siebie przyjęcie i opiekę nad zaproszonymi gośćmi.