Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Galeria PSOUU Świdnik

Zdjęcia z Jubileuszowego Festynu Integracyjnego z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, który odbył 26.05.2013r