Pracownia stolarska

W pracownia stolarskiej uczestnicy nabywają umiejętności w zawodzie stolarza.
Głównym celem pobytu uczestników w pracowni jest:

  • zapoznanie się z zasadami BHP,
  • nabycie umiejętności obsługi podstawowych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi do obróbki drewna,
  • rozróżnianie oraz dobór odpowiedniego narzędzia do wykonywanej pracy.

Aktywność ta przyczynia się do rozwoju sprawności manualnych. Rehabilitacja zawodowa w pracowni, to głównie organizacja stanowiska pracy i przebieg prostych czynności związanych z wykonywaniem prac, stosowanie przerw w procesie pracy, umiejętności samokontroli tempa pracy. Uczestnicy poznają różne rodzaje drewna. Są również zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa obsługi poszczególnych narzędzi i maszyn. W pracowni stolarskiej wykonujemy: ikony, ramki do zdjęć i obrazów, kwietniki, półki, karmniki, drobne naprawy. Wykonujemy również szlifowania powierzchni, piłowanie, lakierowanie, wbijanie gwoździ, projektowanie ramek - itp.

Wyżej wymienione czynności mają na celu osiągnięcie przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikającej z potrzeby życia codziennego.