Pracownia umiejętności społecznych i technik audiowizualnych

Wielkość czcionki

Nadrzędnym celem realizowanym w pracowni jest przygotowanie uczestników do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie, a co za tym idzie, pomoc w zdobywaniu umiejętności i kształtowaniu postaw, które są niezbędne do życia autonomicznego i przejawiania zachowań prospołecznych. Punktem wyjścia jest tu wiara w indywidualny potencjał rozwojowy każdego z uczestników i przekonanie, że stworzenie właściwych warunków przyczyni się do ich rozwoju osobistego i bardziej świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Do podstawowych zadań pracowni poza uspołecznianiem należy: nauka oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi sprzętu audio-video, nauka posługiwania się aparatem fotograficznym i robienia zdjęć, dokumentowanie życia codziennego oraz uroczystości na teranie placówki i poza nią, oraz obróbka i montaż nagrań, rozwijanie zaradności społecznej poprzez naukę pozyskiwania potrzebnych informacji za pomocą internetu, rozwijanie umiejętności pisania, prowadzenie bloga, kanału YouTube oraz fanpagu na Facebooku WTZ POSNI Koło w Świdniku. Podopieczni pracowni biorą również udział w przygotowywaniu materiałów do czasopisma „Bliżej siebie” wydawanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Świdniku.