Pracownia umiejętności społecznych i technik audiowizualnych

Rozwój umiejętności społecznych ma na celu kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań i oswojenie się Uczestników z różnymi sytuacjami z życia codziennego. Są to umiejętności niezbędne do aktywnego i harmonijnego życia w społeczeństwie.
Do podstawowych zadań należy również rozwijanie umiejętności pisania i czytania, obsługi komputera oraz sprzętu audio-wideo (aparatu, kamery), a także obróbka cyfrowa zdjęć i montaż nagrań. Uczestnicy poznają podstawy formatowania tekstu oraz przygotowywania dokumentów (CV, list, podanie).
Pracownia ta dokumentuje również uroczystości na terenie placówki i poza nią, prowadzi bloga, stronę na Facebooku i kanał na YouTube oraz aktualizuje materiały na stronie PSONI Koło w Świdniku. Stale również dostarcza materiały do czasopisma "Bliżej siebie".