Rehabilitacja zawodowa

WTZ od 2003 roku prowadzi działalność wydawniczą poświęconą problematyce społeczno- kulturalnej powiatu świdnickiego. Czasopismo wychodzi naprzeciw problemom, które dotykają środowiska osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Celem który przyświeca wydawaniu czasopisma jest również przybliżenie mieszkańcom powiatu zagadnień związanych z szeroko pojętą pomocą społeczną oraz z aktywnością osób z niepełnosprawnością. Podejmowane na łamach czasopisma problemy stanowią dla wielu czytelników pomoc w rozwiązywaniu trudności w życiu codziennym. Na łamach czasopisma prezentowana jest również bogata twórczość osób niepełnosprawnych.