Aktualności

10 grudnia, w Teatrze Starym w Lublinie odbyło się coroczne spotkanie organizacji pozarządowych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem spotkania było Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki, w ramach realizowanego projektu ,,Pogranicze równych szans" finansowanego przy wsparciu Szwajcarii.


W spotkaniu wzięło również udział Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku. W ramach spotkania odbyła się projekcja filmu pt. „Sześć postaci" Nataszy Ziółkowskiej - Kurczuk. Film opowiadał o uczestnikach Teatroterapii w Lublinie.
Kolejnym punktem spotkania była debata na temat „Równe traktowanie osób z niepełnosprawnością w głównym nurcie życia społecznego", w kontekście Konwencji ONZ. Do debaty zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Samorządu Miasta Lublin, Miejskiego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Padło wiele pytań dotyczących edukacji, barier architektonicznych itp. Miało to na celu rozpoznanie rzeczywistych potrzeb i oczekiwań środowiska osób niepełnosprawnych na Lubelszczyźnie. – wyjaśnia Pani Alicja Jankiewicz, Prezes LFOON. - W ten sposób została zapoczątkowana dyskusja dotycząca problemów i trudności osób z niepełnosprawnością i ich włączania w główny nurt życia społecznego. Debata będzie kontynuowana w roku 2013, który został ogłoszony przez parlamentarzystów RP Rokiem Osób Niepełnosprawnych.
Ważnym punktem spotkania był uroczysty akcent Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Dnia Wolontariusza. Nasze Stowarzyszenie wytypowało Pana Dariusza Tokarzewskiego do wyróżnienia - Wolontariusz Roku. Poniżej przedstawiamy sylwetkę Pana Dariusza:
Pan Dariusz Tokarzewski urodził się 6 maja 1960roku w Zamościu. W roku 1979 ukończył tamtejsze Liceum Ogólnokształcące, jednocześnie uzyskując świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie wiolonczeli.
W roku 1983 ukończył studia wyższe na UMCS w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii – kierunek Wychowanie Muzyczne, w Instytucie Wychowania Artystycznego. W roku 1976 został laureatem Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, a w roku 1981 laureatem Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. W latach 1980-1983 pracował jako kierownik muzyczny w Przedsiębiorstwie Artystycznym ,,Estrada Lubelska", prowadząc zespół muzyczno-wokalny ZA 110 i równocześnie był kierownikiem muzycznym w Lubelskim Teatrze Lalki i Aktora. W latach 1983-1987 pracował jako nauczyciel wychowania muzycznego w Szkole Podstawowej Nr3 w Świdniku, zdobywając w tym okresie wraz z uczniami dwa puchary Lubelskiego Kuratora Oświaty. Od roku 1997 pracuje nieprzerwanie z grupą wokalną VOX, z którą koncertował w Niemczech, Czechosłowacji, Bułgarii, Szwecji, Kanadzie, USA i Australii. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu lubelskiego, koncertuje charytatywnie w Domach Pomocy Społecznej i bierze udział w licznych imprezach o charakterze charytatywnym.
W roku 2008 otrzymał odznakę Przyjaciel Dziecka za działalność charytatywną na rzecz dzieci potrzebujących pomocy. Od kilku lat współpracuje z Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. W roku 2010 został odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin i otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego oraz nagrodę Burmistrza Miasta Świdnik za aktywną działalność na rzecz ludzi potrzebujących. Koncertował wielokrotnie na rzecz Hospicjum Dobrego Samarytanina i Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. Od wielu lat współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku i prowadzi zajęcia muzyczne z grupą wokalną ,,Ach, to My" Warsztatu Terapii Zajęciowej. Jest bardzo aktywnie zaangażowany w pracę z podopiecznymi WTZ. W minionym roku otrzymał również wraz z Zespołem VOX prestiżową Nagrodę Ziemi Śląskiej ,,Hanysy" za działalność artystyczną.


Postawa Pana Dariusza cechuje się dużą wrażliwością, otwartością i zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka. Zwraca szczególną uwagę na wartości, które nakazują cenić życie, uczą akceptacji, wnosząc swój wkład na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Jest osobą bardzo życzliwą i przyjazną wobec ludzi potrzebujących pomocy.