Aktualności

 Rok 2018 obfitował w liczne inicjatywy mające na celu zwiększenie szans naszych uczestników na zdobycie zatrudnienia. Dzięki udziałowi w projekcie pod nazwą: „Spektrum korzyści – program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdnickiego” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku,

grupa 7 uczestników z naszego Warsztatu odbyła staże zawodowe.

Pięcioro z nich zdobyło doświadczenie zawodowe na stanowisku „Pomoc kuchenna”, zaś 2 osoby na stanowisku „Pomocnik gospodarczy”. Staże trwały od kwietnia do września br.

            Dużym sukcesem było również zatrudnienie w Zakładzie Aktwności Zawodowej Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym “Misericordia” w Lublinie czterech uczestników naszego Warsztatu. Trzech znalazło zatrudnienie na stanowisku pomoc kuchenna, zaś czwarty jako kelner.

            Aktualnie 20 uczestników WTZ PSONI Koło w Świdniku bierze udział w projekcie pod nazwą „AKADEMIA RÓWNYCH SZANS”. Projekt realizowany jest przez AKUSTICA MED w Białej Podlaskiej. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W wyniku połączenia działań na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, uczestnicy projektu zdobędą nowe kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, co wraz z pośrednictwem pracy zwiększy ich szansę na zatrudnienie.

Beneficjenci projektu są objęci kompleksowym wsparciem, w ramach którego każdy z nich bierze udział w:

  • indywidualnej diagnozie potrzeb przeprowadzanej przez psychologa
  • treningu kompetencji i umiejętności społecznych
  • indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym
  • indywidualnych konsultacjach z psychologiem
  • szkoleniach zawodowych
  • pośrednictwie pracy

Ilona Bednarczyk

Instruktor Terapii Zajęciowej WTZ