Aktualności

W dniach 22 – 26 maja 2015 roku grupa uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Świdniku, odbyła szkolenie zawodowe w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Rymanowie Zdrój. Wyjazd do ZAZ związany był z realizacją projektu „Krok w przyszłość”, którego benefi cjentami było dziewięciu uczestników WTZ w Świdniku.

ZAZ w Rymanowie Zdrój powstał w 2003 roku i jest najdłużej istniejącą placówką zajmującą się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych w województwie podkarpackim. Prowadzi go Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie. Celem powstania placówki było włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe poprzez aktywizację zawodową i społeczną. Cel ten realizowany jest na trzech etapach. Pierwszym jest edukacja w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym. Następnym terapia zajęciowa w Warsztacie Terapii Zajęciowej lub Środowiskowym Domu Samopomocy. Finalnym etapem jest zatrudnienie w ZAZ. Obecnie w ZAZ-ie zatrudnionych jest 30 osób niepełnosprawnych. Świadczy on usługi z zakresu: hotelarstwa, gastronomi, ogrodnictwa, rękodzieła oraz turystyki.

Podopieczni WTZ PSOUU odbyli szkolenie zawodowe w sekcji ogrodnictwa. Sekcja ta, specjalizuję się w uprawie roślin ozdobnych, również chryzantem. Rośliny te następnie wykorzystywane są do obsadzania rabat na terenie miasta i gminy Rymanów oraz uzdrowiska Rymanów Zdrój. Od 2011 roku pracownicy sekcji świadczą usługi z zakresu porządkowania i dbania o estetykę Parku Miejskiego. W ciągu dni spędzonych w zakładzie, grupa ze Świdnika przyswoiła wiele cennych informacji z zakresu uprawy i pielęgnacji roślin oraz nabyła praktyczne umiejętności w tym zakresie.