Aktualności

Na początku maja br. grupa dziewięciu uczestników WTZ PSOUU Koło w Świdniku, wzięła udział w turnusie rehabilitacyjnym w Wągrowcu. Ten trwający czternaście dni wyjazd, odbył się w ramach realizowanego projektu pt.: „Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifi kacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim”. Realizatorem projektu i organizatorem wyjazdu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku. Turnus współfi nansowany był ze środków PFRON i Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek- najlepsza inwestycja!”.

 

Wągrowiec położony jest w województwie wielkopolskim w odległości 60 kilometrów od Poznania i 40 kilometrów od Gniezna. Przez miejscowość przepływają rzeki Nielba i Wełna. Miasteczko położone jest malowniczo w pobliżu lasów oraz trzech jezior: Durowo, Łęgowo i Rgielskiego. Podczas częstych spacerów w czasie pobytu w Wągrowcu, grupa ze świdnickiego warsztatu, miała okazję poznać bliżej to urokliwe miasteczko. Dzięki wizycie w Muzeum Regionalnym poznali jego historię.

W czasie turnusu w Wągrowcu jego uczestnicy mieszkali w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym WIELSPIN. Ośrodek ten położony jest w sąsiedztwie lasu, nad Jeziorem Durowskim. Każda z osób objętych projektem korzystała z indywidualnie dobranych zabiegów rehabilitacyjnych, na które składały się: basen, ćwiczenia w grupie, ćwiczenie na przyrządach, biotron, sollux, elektroterapia, laser punktowy i fotel masujący.

Dodatkowo podczas pobytu benefi cjenci projektu odbyli szkolenie pt.: "Skuteczne formy poszukiwania pracy". W programie zajęć znalazły się takie zagadnienia jak:

  1. Skuteczna komunikacja, formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zachowania asertywne.
  2. Autoprezentacja, kreowanie własnego wizerunku, sytuacyjny dobór garderoby i stylizacji.
  3. Rozmowa kwalifi kacyjna, biznesowy savoir-vivre, zasady komponowania dokumentów aplikacyjnych.

Kadra ośrodka Wielspin zadbała o dobre samopoczucie gości i zapewnienie im atrakcji, również w czasie wolnym od zajęć. Goście mieli do dyspozycji rowery, kijki do Nordic Walkingu, kręgielnie, stoły do piłkarzyków, pingpongowe oraz do gry w bilarda. Nie zabrakło również wieczorków tanecznych oraz pieczenia kiełbaski. Jako dodatkowa atrakcja, zorganizowana została jednodniowa wycieczka po regionie. W programie znalazło się: zwiedzanie starówki w Poznaniu oraz Katedry Poznańskiej, wizyta w Wielkopolskim Parku Etnografi cznym w Dziadkowicach oraz zwiedzanie Katedry w Gnieźnie i sławnych Drzwi Gnieźnieńskich.

Pobyt w Wągrowcu upłynął w bardzo miłej atmosferze. 16 maja w godzinach wieczornych, grupa powróciła do Świdnika.

Ilona Bednarczyk
Instruktor Terapii Zajęciowej WTZ