Aktualności

Udział uczestników WTZ PSOUU Koło w Świdniku w przeglądach, konkursach, festiwalach. Jak co roku okres wiosenno-letni to czas wielu artystycznych przedsięwzięć, a jednocześnie możliwość zaprezentowania swoich talentów przez podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Grupa wokalna „Ach To My” i teatralna „Motyle” wystąpiła 26 maja podczas VI Przeglądu Rękodzieła i Twórczości Plastycznej seniorów i osób niepełnosprawnych z okazji Światowego Dnia Inwalidy zorganizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świdniku. Mieli okazję zaprezentować się także 31 maja na Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w „Wiosennym Przeglądzie Piosenki”, którego gospodarzem jak co roku i już po raz 17-ty był PSOUU Koło w Świdniku.

Oba zespoły brały również udział w IX Nadbużańskim Integracyjnym Festiwalu Muzycznym, który odbył się 3 lipca w Kodniu.
Pani Katarzyna Szajewska wraz z uczestnikami „Motyli” poprowadziła 29 maja warsztaty dla instruktorów teatralnych na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi na I Festiwalu Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop” zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku.

Natomiast grupa wokalna „Ach To My” uczestniczyła 21 maja w Obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie.

Jakub Stefański i Adam Komenda z grupy poetyckiej „Pleyada” wzięli udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście” Fundacji Anny Dymnej: „Republika Marzeń Mimo Wszystko” oraz XXII Ogólnopolskim Konkursie Literackim Prozy i Poezji dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

Nie zabrakło również uczestników WTZ PSOUU Koło w Świdniku w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych – Przyjaźń” organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Pierwsze miejsce za dyptyk „Kawa najlepiej smakuje wśród przyjaciół” w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba w ceramice otrzymała Kinga Wawer, a w technice tkanina i aplikacja za makatę „Wierni przyjaciele” Monika Biszkont.

Po okresie wakacyjnym uczestnicy Warsztatu będą mieli okazję uczestniczyć w kolejnych konkursach, przeglądach, festiwalach i rozwijać dalej swoje zdolności. Życzymy im wielu sukcesów!

Dorota Kowalczuk-Wałęga
Psycholog WTZ