Aktualności

"Niewolnice z Pipidówki" w Teatrze im. Tadeusza Osterwy w Lublinie
11 listopada b.r. w ramach projektu " Wokół Kultury" uczestnicy zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Świdniku i Środowiskowego Domu Samopomocy PSOUU Koło w Świdniku wraz z opiekunami uczcili Dzień Niepodległości w niezwykle kulturalny sposób.

Czytaj więcej...

10 grudnia, w Teatrze Starym w Lublinie odbyło się coroczne spotkanie organizacji pozarządowych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem spotkania było Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki, w ramach realizowanego projektu ,,Pogranicze równych szans" finansowanego przy wsparciu Szwajcarii.

Czytaj więcej...

Udział uczestników WTZ PSOUU Koło w Świdniku w stażach zawodowych.

13 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU w Świdniku a także 8 osób niepełnosprawnych z powiatu Łęczyńskiego brało udział w projekcie "Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II".

Czytaj więcej...

Pasje i zainteresowania uwznioślają życie człowieka. Pod warunkiem, że są dobre i nie krzywdzą nikogo. Pasje, kiedy się pojawiają wprowadzają wiele dobrego w nasze życie. Dzięki nim dowiadujemy się więcej o świecie i o samych sobie. Przykładem takim jest poezja, która w szczególny sposób odmieniła życie Jakuba Stefańskiego- pochodzącego ze Świdnika.

Czytaj więcej...

Diagnoza i terapia psychologiczna to dynamiczne badania poziomu funkcjonowania intelektualnego, analiza psychologiczna poszczególnych osób, oraz wspomaganie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku. Psycholog ma do dyspozycji testy psychologiczne za pomocą których przeprowadza badanie psychologiczne. Efektem badań są wystawiane opinie psychologiczne. Opinie te są podstawą do pracy z podopiecznymi WTZ.