Aktualności

27– 31 października sześciu uczestników WTZ PSOUU w Świdniku wzięło udział w szkoleniu „S.O.S na sygnale" podczas którego przyswajali wiedzę na temat pierwszej pomocy w razie różnego rodzaju wypadków takich jak; utrata przytomności i omdlenia, zranienia, złamania i skręcenia czy oparzenia i odmrożenia. Zostało ono zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Koło w Łęcznej i odbyło się w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy.

Czytaj więcej...

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świdniku zawsze chętnie uczestniczą w wydarzeniach artystycznych i kulturalnych. Udział w nich jest jedną z form rehabilitacji społecznej prowadzonej przez Warsztat. Regularnie organizowane są wyjścia od kina, teatru, muzeów, przeglądy, konkursy i wycieczki.

Czytaj więcej...

28-29 listopada 2014 r. grupa wokalna "Ach to My" wzięła udział w XVII Międzynarodowych Spotkaniach z Piosenką Nieprzetartego Szlaku które odbyły się w Lublinie. Jest to impreza integracyjna każdorazowo związana z określonym tematem. Do niego nawiązują prowadzone w przerwach zabawy, konkursy, wystrój sali, stroje uczestników a także śpiewane podczas imprezy piosenki. W tym roku tematem było „STARE KINO".

Czytaj więcej...

Od 9 do 19 sierpnia b.r. dziewięcioosobowa grupa podopiecznych WTZ PSOUU Koło w Świdniku brała udział w szkoleniu w Brześciu w ramach Transgranicznej Wymiany Polska – Białoruś – Ukraina oraz projektu „Łamanie barier Lublin – Zamość – Włodawa – Brześć.

Czytaj więcej...

Od 2 grudnia b.r. dwóch uczestników WTZ PSOUU Koło w Świdniku po 3-miesięcznych stażach rehabilitacyjnych zostało zatrudnionych na otwartym rynku pracy.

Czytaj więcej...