Aktualności

W dniach 22 – 26 maja 2015 roku grupa uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Świdniku, odbyła szkolenie zawodowe w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Rymanowie Zdrój. Wyjazd do ZAZ związany był z realizacją projektu „Krok w przyszłość”, którego benefi cjentami było dziewięciu uczestników WTZ w Świdniku.

Czytaj więcej...

Celem tegorocznej wycieczki krajoznawczej zorganizowanej przez WTZ PSOUU Koło w Świdniku - było poznanie piękna przyrody Pienin. Nasza wycieczka zaczęła się 24 czerwca.

Czytaj więcej...

Na początku maja br. grupa dziewięciu uczestników WTZ PSOUU Koło w Świdniku, wzięła udział w turnusie rehabilitacyjnym w Wągrowcu. Ten trwający czternaście dni wyjazd, odbył się w ramach realizowanego projektu pt.: „Krok w przyszłość - program aktywizacji zawodowej

Czytaj więcej...

Dnia 28.05.2015r. grupa sportowa WTZ PSOUU wzięła udział w "Integracyjnym Turnieju Lekkoatletycznym" organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Świdniku. Zawodnicy startowali w konkurencjach indywidualnych i grupowych.

Czytaj więcej...

Udział uczestników WTZ PSOUU Koło w Świdniku w przeglądach, konkursach, festiwalach. Jak co roku okres wiosenno-letni to czas wielu artystycznych przedsięwzięć, a jednocześnie możliwość zaprezentowania swoich talentów przez podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Czytaj więcej...