Terapia pedagogicza

Terapia pedagogicza ma na celu:

  • poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej,
  • poprawę funkcjonowania analizatorów (wzrok, słuch, dotyk, węch),
  • ćwiczenie motoryki dużej i małej,
  • naukę poznawania liter, pisania i czytania,
  • ćwiczenie koncentracji uwagi,
  • doskonalenie sprawności umysłowych (porównywania, klasyfikowania, analizy i syntezy, uogólniania i wnioskowania),
  • naukę samoobsługi,
  • poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie,
  • naukę zachowania i odnalezienia swego miejsca w grupie,
  • reedukację.

Metody stosowane podczas zajęć pedagogicznych w DCA są następujące: V. Sherborn , Knillów, Denisona, Dobrego Startu, Ośrodków pracy, Affolter, Psychopedagogika dłoni, Terapia zabawą Axlina, Jamberg, Kolage, pedagogika zabawy. Pomoce dydaktyczne stosowane podczas zajęć pedagogicznych to: piktogramy, programy komputerowe edukacyjne, pomoce edukacyjne, książki, gry planszowe, pomoce plastyczne, przybory do ćwiczeń manualnych, lampy świetlne, radiomagnetofony, pomoce dźwiękowe, pomoce do stymulacji polisensorycznej, instrumenty muzyczne, krzesełka rehabilitacyjne, sprzęt komputerowy.