Terapia logoperdyczna

Terapia logoperdyczna to działania mające na celu przede wszystkim:

  • kształtowanie mowy (rozumienie wypowiedzi i nauki mówienia ),
  • usprawnianie aparatów:
    • oddechowego,
    • fonacyjnego i artykulacyjnego (masaże i ćwiczenia),
  • korekcja wad wymowy,
  • ćwiczenia wywołujące mowę i wymowę ( wywoływanie i utrwalanie głosek),
  • rozwijanie małej motoryki.

W pracy logopedycznej są stosowane metody takie jak: logorytmika, muzykoterapia, Dobrego Startu, integracji sensorycznej z docenieniem emocji w procesie uczenia się, Denisona, Knillów, V. Sherborn, typowe metody logopedyczne kształtujące mowę i korygujące wymowę oraz programy komputerowe – logopedyczne i edukacyjne.

Logopeda pracując z dzieckiem ma do dyspozycji specjalistyczny sprzęt logopedyczny taki jak: instrumentarium logopedyczne, lustro logopedyczne,wibrator logopedyczny, echokorektor, logopedyczny i edukacyjny program komputerowy, piktogramy, zabawki dźwiękowe, książki logopedyczne i pomoce rozwijające umiejętności językowe, pomoce dydaktyczne, krzesełko rehabilitacyjne.