Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa obejmuje kinezyterapię, fizykoterapię i masaż leczniczy. Ma ona na celu ocenę sfery ruchowej (rozwoju ruchowego i stanu narządu ruchu), prowadzenie indywidualnych form usprawniania w zakresie:

 • utrzymania lub poprawy ogólnej sprawności organizmu,
 • utrzymania lub poprawy zakresu ruchomości w stawach,
 • nauki i doskonalenia przyjmowania prawidłowej pozycji ciała (leżącej, siedzącej, czworaczej, klęcznej, stojącej) w zależności od wieku i możliwości dziecka,
 • naukę przemieszczania się w różnych pozycjach,
 • naukę chodu i jego doskonalenie,
 • naukę utrzymania prawidłowej postawy ciała,
 • korekcję wad postawy,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • instruowanie rodziców/opiekunów dziecka w celu kontynuowania przez nich rehabilitacji w warunkach domowych,
 • kontrolę czynionych postępów,
 • weryfikację programu terapii.

Podczas zajęć rehabilitacyjnych stosowane są następujące metody pracy: wybrane elementy metod dostosowanych do danej jednostki chorobowej i wieku tj. Bobathów, PNF, NDT, Vojty, metody oparte na rozwoju fizjologicznym, ćwiczenia na UGUL, masaże lecznicze, oraz ogólne zasady rehabilitacji. Zajęcia z fizykoterapii są prowadzone w zakresie laseroterapii, ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, magnetoterapii, elektroterapii i hydroterapii. Sprzęt rehabilitacyjny używany do zajęć rehabilitacyjnych w DCA to: UGUL- Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego, materace, drabinki, podnośnik rehabilitacyjny, pionizator, schody rehabilitacyjne, leżanki rehabilitacyjne, stół do ćwiczeń małych dzieci, stół do masażu, lustra korekcyjne, drobne przybory rehabilitacyjne, bieżnia, cykloergometr, rotor, wanna do masażu wirowego, masaż futura, laser, lampa bionic, lampa Solux, aparat Pulsotronic, aparat Magnetronic, aparat do stymulacji prądami Tens, piłki, wałki, półwałki i inne drobne pomoce rehabilitacyjne.

Każdy terapeuta dobiera dostępny sprzęt rehabilitacyjny do pracy w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych podopiecznego objętego terapią.