Diagnoza i terapia psychologiczna

Diagnoza i terapia psychologiczna to dynamiczne badania poziomu funkcjonowania intelektualnego, analiza psychologiczna poszczególnych osób, oraz wspomaganie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku.

Psycholog ma do dyspozycji testy psychologiczne za pomocą których przeprowadza badanie psychologiczne. Efektem badań są wystawiane opinie psychologiczne. Opinie te są podstawą do pracy z podopiecznymi DCA. Psycholog równolegle prowadzi terapię psychologiczną osób niepełnosprawnych, które tego wymagają. Ma on do dyspozycji gabinet wyposażony w pomoce terapeutyczne do pracy z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Bardzo ważnym elementem terapii jest ścisła współpraca psychologa z Zespołem Wielospecjalistycznym, która polega na aktualizowaniu informacji na temat dynamicznych badań psychologicznych oraz przekazywaniu pojawiających się problemów w procesie terapeutycznym. Jest to bardzo ważny element w całym procesie rehabilitacji, gdyż ze względu na wysokie napięcie emocjonalne, pobudliwość, wybuchowość, depresje oraz zachowania agresywne i autoagresywne, zaleca się szukanie przyczyn trudnych zachowań i eliminacje zachowań spowodowanych podwyższonym napięciem emocjonalnym.

Istotne jest także kształtowanie pozytywnego obrazu siebie osoby z niepełnosprawnością. Pomoce psychologiczne używane do diagnozy i terapii psychologicznej to: testy psychologiczne, piktogramy, gry edukacyjne, przybory do ćwiczeń manualnych, sprzęt komputerowy.