Nasze pasje

Jedną z naszych pasji są zajęcia o charakterze kulturalnym prowadzone dla 12 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej lub zagrożonej niepełnosprawnością w Dziennym Centrum Aktywności przez okres od 01.02.2010r. do 30.06.2010 oraz od 01.09.2010 do 31.12.2010 roku.

Zajęcia muzyczne i plastyczne są prowadzone w grupach kilkuosobowych, natomiast indywidualnie odbywają się zajęcia kulturalno – terapeutyczne.

W ramach w/w zajęć beneficjenci korzystają z wyjazdów plenerowych, biorą udział w konkursach plastycznych oraz oglądają spektakle i wystawy artystyczne.

Poprzez realizację tego projektu zapewniamy osobom niepełnosprawnym dostęp do szeroko pojętej kultury. Realizacja tego typu przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pozwalana wydobyć zdolności i talenty jakie posiadają osoby niepełnosprawne a tym samym sprawia, że osoby te są bardziej otwarte na otaczający je świat. Codziennie prowadzona terapia przez sztukę daje efekt usprawniania.

Projekt ten umożliwia osobom niepełnosprawnym czynny udział w konkursach plastycznych i poetyckich, oraz pozwala zapoznać się z programem artystycznym regionalnych kin i teatrów.