W kręgu kultury- zajęcia pozalekcyjne mające na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży

Z radością informujemy, iż od 01 marca 2018 ruszyła kolejna edycja zajęć grupowych o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży. Są one skierowane do 15 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, podopiecznych Dziennego Centrum Aktywności, zamieszkujących głównie Gminę Miejską Świdnik.

Wzorem lat ubiegłych, w ramach zadania są prowadzone pozalekcyjne grupowe zajęcia terapeutyczne mające na celu edukację kulturalną naszych podopiecznych. Kluczową rolę odgrywa w nich taniec, muzyka i plastyka. Oprócz kształtowania wartości edukacyjnych, grupowa terapia ma na celu rozwijanie także umiejętności społecznych- współpracy w zespole, otwartości na innych, komunikacji z drugim dzieckiem. Aby kultywować tradycje i aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym naszego regionu zapewniamy beneficjentom udział w: zabawach muzyczno– rytmicznych, wydarzeniach związanych z kalendarzem, konkursach plastycznych, wystawach plastycznych i przeglądach muzycznych. W październiku planujemy również organizację cyklicznego konkursu plastycznego, który cieszy się dużą popularnością i integruje świdnickie placówki.

W ramach zadania będą zorganizowane także: wycieczka do Wojciechowa oraz Kozłówki, wyjazdy do teatru, wyjścia do kina oraz pobliskich instytucji takich jak: Miejsko- Powiatowa Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury, „Strefa kultury”.

Z naszego doświadczania wynika, iż zajęcia pozaszkolne mające na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży mają pozytywny wpływ na rozwój naszych podopiecznych- pogłębiają ich wiedzę, wpływają pozytywnie na kontakty społeczne (także z pełnosprawnym społeczeństwem), pozwalają efektywnie spędzać czas wolny. Uzyskana dotacja na realizację niniejszego zadania pochodząca ze środków Gminy Miejskiej Świdnik, pozwoli nam wspierać naszych podopiecznych zapewniając pełniejszy dostęp do szeroko rozumianej kultury i sztuki.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Świdnik

logo swidnik