Dobry start - lepsza przyszłość

PSOUU Koło w Świdniku, Dzienne Centrum Aktywności informuje, iż w okresie od 12.08.2013 do 31.12.2013 r. będzie realizowany projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
pt.: „Dobry start- lepsza przyszłość".

 rops lublin

  • projekt ma na celu całościową diagnozę oraz skuteczną, wieloprofilową (logopedyczno- pedagogiczno- rehabilitacyjną), grupową (grupy 5- osobowe) terapię dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością,
  • zajęcia są skierowane do dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do momentu osiągnięcia dojrzałości szkolnej (maksymalnie 8 lat),
  • podczas zajęć będą obecni rodzice dzieci, którzy otrzymają praktyczny, profesjonalny instruktaż i zalecenia do codziennej pracy z dzieckiem w domu;

Szczegółowe informacje i zapisy w biurze DCA tel.: 81 751- 43- 49