Kiedy będę duży

W tym roku już po raz trzeci Dzienne Centrum Aktywności, w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Miejską Świdnik pt "W poszukiwaniu kultury", zorganizowało konkurs plastyczny. Konkurs ten adresowany był do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z naszego miasta i nosił tytuł „Kiedy będę duży/ duża".


Jak co roku, konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Świadczy o tym liczba ponad 70 zgłoszonych prac. Prace te były różnorodne technicznie i niezwykle ciekawe. Komisja konkursowa dokonała oceny prac biorąc pod uwagę następujące kryteria: samodzielność, zrozumienie tematu, kreatywność oraz estetykę pracy. Zadanie to było trudne, jednak po długich i burzliwych naradach udało się wyłonić laureatów w czterech kategoriach wiekowych, a mianowicie:

Dzieci 3-4 lata;

wyróżniono wszystkie prace: Patrycja Kowalska (PI nr 5), Natalia Staszewska (PI nr 5), Kinga Sajnaj (PI nr 5), Mateusz Wójcik (DCA).


Dzieci 5-7 lat;

spośród 31 prac wybrano:
I nagroda- Jakub Myszkowski (P nr 6)
II nagroda- Oliwia Baryła (SP nr 7)
III nagroda- Mateusz Kaszak (DCA)
Wyróżnienia:
Dominika Stefaniszyn (P nr 6)
Szymon Surmacz (DCA)


Dzieci 8-10 lat;

spośród 29 prac wybrano:
I nagroda- Amelia Zaniewska (SP nr 5) oraz Karolina Osińska (SP nr 5)
II nagroda- Marlena Szczęsna (SP nr 5)
III nagroda- Ambroży Kaciuczyk (DCA)
Wyróżnienia:
Kamila Franczak (DCA)
Kacper Doroba (SP nr 5)

Dzieci 11-14 lat;

spośród 7 prac wybrano:
I nagroda- Paulina Karaś (DCA) oraz Dominika Jóźwiakowska (DCA)
II nagroda- Katarzyna Gremplewska (DCA)
III nagroda- Mateusz Kowalczyk (DCA).


Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 28 maja w świetlicy Dziennego Centrum Aktywności, gdzie przy udziale laureatów, uczestników i ich opiekunów Komisja wręczyła dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem oraz zaproszeni do udziału w następnych edycjach konkursu.