Fantastyczny debiut

26.05.2013 roku podczas Festynu organizowanego przez PSOUU koło w Świdniku z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną zadebiutowała grupa wokalna Dziennego Centrum Aktywności w Świdniku „Iskierki".

Powstała ona dzięki realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Gminą Miejską Świdnik pt.:
"W poszukiwaniu kultury". Zajęcia o charakterze muzycznym i plastycznym mają na celu przybliżenie wiedzy o zastosowaniu rożnych materiałów do prac plastycznych oraz kompozycji muzycznych, zapoznanie z repertuarem muzycznym dla dzieci itd.
Wiosenny Przegląd Piosenki organizowany podczas Festynu był znakomitą okazją do zaprezentowania możliwości wokalnych naszych zdolnych podopiecznych, którzy wykonali piosenkę „Tralala dla mamy". Ogromne emocje towarzyszące debiutanckiemu występowi najmłodszych wykonawców udzieliły się także rodzicom i terapeutom. Nie było żadnych powodów do niepokoju, artyści pokonali tremę i zachwycili wszystkich zgromadzonych widzów. Z wielkim przejęciem zaśpiewali piosenkę, która była jednocześnie hołdem i życzeniami dla mam z okazji Ich święta.
Zespół „Iskierki", pod opieką Joanny Myk i Katarzyny Żuk- Kowalczyk reprezentowali: Klaudia Kusiak, Aleksander Nosek, Bartosz Winiarczyk.
Wszystkim wykonawcom oraz ich opiekunom artystycznym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.