W poszukiwaniu kultury

"W poszukiwaniu kultury"- zajęcia grupowe w DCA

1 marca 2013 roku w Dziennym Centrum Aktywności, jednej z placówek PSOUU Koło w Świdniku ruszyła kolejna edycja zajęć popołudniowych o charakterze kulturalnym p.t.: "W poszukiwaniu kultury".

Są one współfinansowane przez Gminę Miejską Świdnik i realizowane w ramach zadania publicznego pt.: "Prowadzenie zajęć pozaszkolnych majacych na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży".
Od 01.03.2013 do 31.12.2013 wsparciem obejmiemy 15 dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. W tym czasie, podopieczni pod okiem wykwalifikowanej kadry, będą uczestniczyli w zajęciach:

  • muzycznych, gdzie oprócz nauki piosenek, gry na instrumentach muzycznych wprowadzane będą elementy teatru. Efektem pracy na tych zajęciach będzie przedstawienie. słowno- muzyczne zaprezentowane przed rodzicami i rówieśnikami,
  • plastycznych, podczas których dzieci zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, udoskonalą sprawność manualną i będą miały okazję przygotować prace na konkursy plastyczne.

Edukacja kulturalna w Dziennym Centrum Aktywnosci obejmie także wyjazd do teatru, wyjscia: do kina oraz na wystawy do świdnickich instytucji, organizację imprez okolicznościowych. W maju zostanie zorganizowany konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży ze świdnickich placówek, na który już dziś serdecznie zapraszamy. W czerwcu natomiast, z okazji Dnia Dziecka, planujemy wycieczkę na Farmę Iluzji - Park Edukacji i Rozrywki, gdzie dzieci będą miały możliwość obejrzenia Latajacej Chaty Tajemnic czy Studni Nieskończoności.
Jak widać przed naszymi podopiecznymi rok pełen wyzwań i wytężonej pracy. Wiemy jednak, że ta forma wsparcia jest im bardzo potrzebna- umożliwi wszechstronny rozwój, poprawi funkcjowanie w srodowisku, rozwinie talenty i zainteresowania a także sprawi wiele radości i satysfakcji.