"Kulturalne popołudnia" w DCA PSONI Koło w Świdniku

Z radością informujemy, iż od lutego 2023 ruszyła kolejna edycja zajęć o charakterze kulturalnym pt.: „Kulturalne popołudnia” współfinansowanych ze środków Gminy Miejskiej Świdnik. W zadaniu uczestniczy 14 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, podopiecznych Dziennego Centrum Aktywności, zamieszkujących głównie Gminę Miejską Świdnik.

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością dostępu do szeroko rozumianej edukacji kulturalnej. Prowadzone zajęcia pozwalają na rozwijanie sfery poznawczej, emocjonalnej oraz zdolności manualnych. Poszerzają także ogólną wiedzę uczestników zadania w oparciu o zabawę, zajęcia muzyczno- plastyczne oraz techniki relaksacyjne. Są to zajęcia z elementami muzykoterapii, dramy, bajkoterapii, plastyko terapii, które oprócz kształtowania wartości edukacyjnych, mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych- współpracy w zespole, otwartości na innych, komunikacji z drugim dzieckiem. Aby kultywować tradycje i aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym naszego regionu zapewniamy uczestnikom zajęć udział w konkursach plastycznych, w wystawach plastycznych a także zorganizujemy wyjścia do kina. W ramach zadania planujemy również Dzień Rodziny- spotkanie integracyjne dla dzieci i ich rodziców, które zawsze dostarcza nam wiele wzruszeń i radości.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że również w tym roku udało nam się pozyskać fundusze na realizację niniejszego zadania. Otrzymana dotacja pozwala nam na pełniejsze wspieranie osób z niepełnosprawnością zapewniając szerszy dostęp do kultury i sztuki. 

swidnik

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Świdnik