Nowy sprzęt - nowe możliwości

Dzienne Centrum Aktywności PSONI Koło w Świdniku zakupiło nowy sprzęt- zestaw do EEG- Biofeedback w ramach realizacji projektu  pt.: "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ- specjalistyczne wsparcia szansą na rozwój i niezależność"

współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Urządzenie to pozwoli na prowadzenie w siedzibie naszej placówki nowoczesnej i innowacyjnej terapii metodą Biofeedback podczas zajęć pedagogicznych realizowanych w ramach niniejszego zadania.

Biofeedback to stosunkowo nowa metoda, oparta na naukowych podstawach, która pozwala poprawiać i optymalizować pracę mózgu człowieka. Usprawnia umysł poprzez zwiększenie szybkości myślenia, koncentracji uwagi, pamięci, kreatywności, planowania itp. Polepsza samopoczucie i redukuje lęk, napięcie, zaburzenia psychosomatyczne (bóle głowy, zaburzenia snu itp.). Pomocna jest szczególnie w terapii dzieci z zaburzeniami w koncentracji uwagi, pamięci oraz wpływa na ogólną sprawność poznawczą.

Jesteśmy przekonani, że terapia prowadzona z wykorzystaniem niniejszej metody przyniesie oczekiwane rezultaty i pozwoli na pełniejszy rozwój i niezależność beneficjentów projektu.

Zakup współfinansowany ze środków PFRON  pfron